Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 

Languages

Întâietatea sănătății

Entități ONU
10
Parteneri
14
Proiecte
39
Buget/necesități ($ SUA)
28.6M
Finanțate (US$)
15.40M (53% finanțat) din 28.60M
15.40M
 
Organizația Națiunilor Unite va sprijini acțiuni specifice pentru menținerea serviciilor medicale vitale esențiale și un efort complementar pentru a viza recuperarea, pregătirea și consolidarea sistemului de sănătate. Accentul va fi pus pe asistența medicală primară (AMP) și asigurarea de sănătate universală (ASU), precum și pregătirea pentru viitoarele valuri de COVID-19.
Acțiuni cheie: 
Furnizarea sprijinului analitic și în materie de politici și îndrumări tehnice rapide
Furnizarea consumabilelor și echipamentelor
Realizarea comunicărilor și informărilor cu privire la risc, inclusiv pentru persoanele cu deficiențe de auz
Furnizarea asistenței tehnice pentru implementarea programului
Îmbunătățirea capacităților la punctele de intrare pentru a asigura controlul și gestionarea infecției
Urmărirea și acoperirea populațiilor vulnerabile și marginalizate fără discriminare
Asigurarea continuității serviciilor esențiale de sănătate, cum ar fi sănătatea sexuală și reproductivă, precum și serviciile de sănătate maternă, nou-născuți, copii și adolescenți, inclusiv vaccinarea
Digitalizarea asistenței medicale, inclusiv telemedicina (e-soluții) pentru serviciile esențiale de sănătate, precum și pentru cei afectați de COVID-19
 
71.6% de spitale nu au medic epidemiolog
 
Numărul specialiștilor în controlul infecțiilor la 250 de paturi alcătuiește doar 0,8
Covid-19 cazuri
Pandemia COVID-19 a expus mai multe populații deja expuse riscului la o marginalizare socio-economică suplimentară; acest lucru necesită o atenție specifică în răspuns.

Reprogramarea resurselor existente, proiecte noi de răspuns la COVID19 și posibilități de finanțare

Reprogramarea resurselor existente
Proiecte finanțate
Proiecte nefinanțate
Toate agențiile
UNDP
UNICEF
UNAIDS
UNODC
IAEA
UNFPA
Proiectul Regiunilor Focale EU4Moldova

Echipament medical de bază și seturi de protecție pentru 70 de comunități-țintă.

Termenul de timp pentru impact: 
April 2020 to June 2020
Sursa de finanțare: 
EU
Cost: 
$ 81 000.00
Proiectul Migrație și dezvoltare locală

Echipament medical de bază și truse de protecție pentru 35 de comunități-țintă.

Termenul de timp pentru impact: 
April 2020 to June 2020
Sursa de finanțare: 
Swiss Cooperation and Development Agency
Cost: 
$ 37 000.00
Achiziționarea de EIP și 10 concentratoare de oxigen pentru instituțiile medicale care răspund la pandemia de COVID-19
Termenul de timp pentru impact: 
May 2020 to August 2020
Sursa de finanțare: 
UNICEF
Cost: 
$ 150 000.00
Achiziționarea de computere și truse educaționale pentru cei mai vulnerabili copii

Instruire online națională pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar cu privire la atitudinea pozitivă din partea părinților în timpul pandemiei, perioadei de tranziție și recuperare de la COVID-19.

Termenul de timp pentru impact: 
April 2020 to July 2020
Sursa de finanțare: 
GPE
Cost: 
$ 70 000.00
Achiziționarea măștilor, dezinfectanților și mănușilor pentru personalul ONGurilor implicate în furnizarea medicamentelor pacienților vizați.
Termenul de timp pentru impact: 
March 2020 to June 2020
Sursa de finanțare: 
UNAIDS
Cost: 
$ 10 000.00
Achiziționarea EIP pentru personalul care lucrează în penitenciare.
Termenul de timp pentru impact: 
June 2020
Sursa de finanțare: 
UNODC
Cost: 
$ 2 000.00
Achiziționarea testelor pentru COVID-19 și a consumabilelor
Termenul de timp pentru impact: 
June 2020 to August 2020
Sursa de finanțare: 
IAEA
Cost: 
$ 98 000.00
Achiziționarea de EIP pentru lucrătorii din prima linie din penitenciare
Termenul de timp pentru impact: 
July 2020 to September 2020
Sursa de finanțare: 
UNODC
Cost: 
$ 21 000.00
Achiziționarea de EIP pentru Rețeaua de centre de sănătate prietenoase tinerilor

Consolidarea capacităților furnizorilor de asistență medicală pentru asigurarea continuității serviciilor SSR în contextul COVID-19; creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la importanța și modalitatea de accesare a serviciilor SSR în timpul urgenței de sănătate publică etc.

Termenul de timp pentru impact: 
April 2020 to December 2020
Sursa de finanțare: 
UNFPA
Cost: 
$ 80 000.00
Total fonduri: $ 549 000.00
Toate agențiile
WHO
UNDP
ONE UN
UNICEF
IOM
UNAIDS
UNFPA
UN Women
Sprijin pentru COVID-19 achiziții
Termenul de timp pentru impact: 
December 2020 to March 2021
Sursa de finanțare: 
Swiss Cooperation and Development Agency
Cost: 
$ 694 919.00
Achiziționarea de EIP (halate) pentru spitalele care răspund la pandemia de COVID-19.
Termenul de timp pentru impact: 
March 2020 to May 2020
Sursa de finanțare: 
Swiss Cooperation and Development Agency
Cost: 
$ 200 000.00
Achiziționarea de ventilatoare respiratorii pentru spitalele care răspund la pandemia de COVID-19.
Termenul de timp pentru impact: 
April 2020 to June 2020
Sursa de finanțare: 
Swiss Cooperation and Development Agency
Cost: 
$ 271 995.00
Comunicarea riscurilor

Suport Guvernului RM privind comunicarea riscurilor.

Termenul de timp pentru impact: 
April 2020 to August 2020
Sursa de finanțare: 
Government of Sweden
Cost: 
$ 32 800.00
Comunicarea riscurilor, suport tehnic pentru materiale de monitorizare și de laborator, printre altele.
Termenul de timp pentru impact: 
March 2020 to December 2020
Sursa de finanțare: 
Swiss Cooperation and Development Agency
Cost: 
$ 310 546.00
Furnizarea instruirii, echipamentelor medicale, asistență tehnică pentru Centrul în Urgențe de Sănătate Publică

Furnizarea instruirii, echipamentelor medicale, asistență tehnică pentru monitorizare și Centrul în Urgențe de Sănătate Publică, printre altele.

Termenul de timp pentru impact: 
April 2020 to December 2020
Sursa de finanțare: 
Government of Norway
Cost: 
$ 100 000.00
Achiziționarea și livrarea EIP pentru MSMPS, poliția de frontieră și penitenciare.
Termenul de timp pentru impact: 
May 2020 to September 2020
Sursa de finanțare: 
COVID19 Multi Partner Trust Fund
Cost: 
$ 750 000.00
Contribuirea la consolidarea sistemului de control al infecțiilor și a măsurilor de prevenire, asistând Ministerul de Interne cu proceduri și infrastructură îmbunătățite la punctele de intrare.
Termenul de timp pentru impact: 
May 2020 to September 2020
Sursa de finanțare: 
COVID19 Multi Partner Trust Fund
Cost: 
$ 120 000.00
Materiale de laborator pentru testele COVID-19.
Termenul de timp pentru impact: 
January 2020 to December 2021
Sursa de finanțare: 
WHO
Cost: 
$ 47 000.00
Sprijin umanitar pentru cele mai vulnerabile grupuri și achiziționarea EIP pentru centrele de sănătate (inclusiv regiunea transnistreană).
Termenul de timp pentru impact: 
June 2020 to September 2020
Sursa de finanțare: 
Government of UK
Cost: 
$ 198 000.00
Achiziționarea echipamentelor pentru centrele de triaj ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (inclusiv încălzitoare de aer, corturi gonflabile, toalete mobile autonome etc.)
Termenul de timp pentru impact: 
May 2020 to September 2020
Sursa de finanțare: 
Government of Estonia
Cost: 
$ 48 000.00
Achiziționarea echipamentelor medicale (oxigenatoare, pulsometre și monitoare pentru pacienți).
Termenul de timp pentru impact: 
June 2020 to August 2020
Sursa de finanțare: 
Soros Foundation
Cost: 
$ 47 075.00
Achiziționarea echipamentelor medicale (pulsometre, pompe de perfuzie cu seringă, monitoare pentru pacienți etc.) pentru spitale din R. Moldova.
Termenul de timp pentru impact: 
April 2020 to August 2020
Sursa de finanțare: 
Endava
Cost: 
$ 35 600.00
Achiziționarea iradiatoarelor UV (controlul infecției) în toate cele 4 centre de tratament HIV de pe ambele maluri ale râului Nistru.
Termenul de timp pentru impact: 
June 2020 to August 2020
Sursa de finanțare: 
UNAIDS
Cost: 
$ 7 000.00
Instruiri, echipamente medicale, asistența tehnică pentru monitorizare, teste de laborator și consumabile și consolidarea capacităților

Furnizarea instruirii, echipamentelor medicale, asistenței tehnice pentru monitorizare, teste de laborator și consumabile și consolidarea capacităților pentru MSMPS.

Termenul de timp pentru impact: 
March 2020 to December 2020
Sursa de finanțare: 
Government of Germany
Cost: 
$ 131 950.00
Comunicarea și supravegherea riscurilor

Sprijin tehnic pentru MSMPS privind comunicarea și supravegherea riscurilor. 

Termenul de timp pentru impact: 
April 2020 to November 2020
Sursa de finanțare: 
USAID
Cost: 
$ 650 000.00
Comunicarea riscurilor, sprijin pentru sectorul educational, achizitionarea truselor igienice și alimentare
 • Tablou de bord de monitorizare în timp real a cazurilor de COVID-19; 
 • Evaluarea impactului COVID-19 asupra tinerilor și persoanelor în vârstă;
 • Achiziționarea truselor igienice pentru centrele de plasament, truse alimentare și igienice pentru persoanele în vârstă cele mai vulnerabile;
 • Comunicarea riscurilor;
 • Sprijin pentru sectorul educațional: program de sprijin psihologic pentru tineri și sprijin pentru instituțiile și elevii VET pentru a asigura continuitatea programului educațional.
Termenul de timp pentru impact: 
March 2020 to December 2020
Sursa de finanțare: 
UNFPA
Cost: 
$ 425 000.00
Furnizarea materialelor imediate și preventive care vor fi livrate grupurilor vizate de femei vulnerabile, inclusiv femei afectate de violență; cele care trăiesc în centre de plasament, femei care trăiesc cu HIV și SIDA, femei cu dizabilități și Rome
Termenul de timp pentru impact: 
May 2020 to September 2020
Sursa de finanțare: 
COVID19 Multi Partner Trust Fund
Cost: 
$ 130 000.00
Sprijin pentru victimele violenței domestice; sprijin pentru funcționarea centrului de plasament pentru protecția și asistența victimelor violenței domestice și ale traficului de persoane.
Termenul de timp pentru impact: 
April 2020 to September 2020
Sursa de finanțare: 
Government of UK
Cost: 
$ 71 900.00
Furnizarea asistenței și serviciilor de ajutor pentru femei și bărbați aflați în situație de risc din cauza pandemiei de COVID-19 de pe ambele maluri ale râului Nistru, inclusiv 11 raioane.
Termenul de timp pentru impact: 
September 2020 to August 2021
Sursa de finanțare: 
Austrian Development Agency (ADA)
Cost: 
$ 159 626.01
Suport pentru campania de vaccinare

Procurarea de echipamente si servcii pentru campania de informare a Planului National de vaccinare

Termenul de timp pentru impact: 
March 2021 to March 2022
Sursa de finanțare: 
USAID
Government of UK
Cost: 
$ 700 000.00
Total fonduri: $ 5 131 411.01
Toate agențiile
UNFPA
UNICEF
UNDP
UNOPS
WHO
IOM
UNODC
OHCHR
UNAIDS

Dacă sunteți interesat să susțineți oricare din proiectele prezentate mai jos, vă rugăm să contactați Oficiul Coordonatorului Rezident ONU Moldova la adresa de email rco.moldova@un.org sau agenția ONU care va implementa proiectul.

Consolidarea capacităților naționale pentru a asigura continuitatea serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă și drepturile persoanelor în contextul urgențelor de sănătate publică

Entitatea ONU implementatoare: UNFPA

Omologul guvernamental: MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Mediu (3-6 luni) până la lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Capacitatea furnizorilor de sănătate este construită pentru furnizarea serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă în timpul urgențelor de sănătate publică, inclusiv consiliere și prevenirea COVID-19
 • Majoritatea grupurilor vulnerabile sunt acoperite cu informații și servicii de sănătate sexuală și reproductivă
 • EIP este achiziționat pentru rețeaua de Clinici de sănătate prietenoase tinerilor
 • Curriculum-urile de instruire pentru Pachetul de servicii inițiale minime pentru specialiștii în sănătate publică sunt elaborate și integrate în programul instituțiilor de educație medicală
 • Furnizorii de servicii medicale sunt abilitați să utilizeze PSO-uri în răspunsul instituțiilor medicale la violența domestică și să utilizeze Protocolul standardizat privind managementul clinic al supraviețuitoarelor violului, precum și să asigure continuitatea serviciilor de planificare familială în situații de urgență
 • Pachetul de servicii inițiale minime este integrat în Planul Național de Pregătire a Protecției Civile și în Planurile de Pregătire și Răspuns la Urgențe în Sănătatea Publică, iar prevederile sunt implementate integral
 • Se efectuează un exercițiu de simulare pe teren privind pregătirea și răspunsul în caz de urgență
Cost: 
$ 500 000.00
Îmbunătățirea accesului lucrătorilor din domeniul sănătății din Moldova la echipamentele esențiale de protecție a sănătății

Entitatea ONU implementatoare: UNICEF, UNDP, UNOPS, WHO

Omologul guvernamental: MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni)

Produsele Proiectului:

Materialele legate de COVID-19 sunt puse la dispoziție pentru 400 de instituții medicale, inclusiv spitale, instituții de asistență medicală primară, centre de sănătate prietenoase tinerilor, și așa mai departe

Cost: 
$ 6 608 757.00
Sprijinirea dezvoltării și implementării unui sistem de urmărire a deplasărilor

Entitatea ONU implementatoare: IOM

Omologul guvernamental: MHLSP, MoI, GIBP

Termenul de timp pentru impact: Mediu (3-6 luni)

Produsele Proiectului:

 • Un sistem de urmărire a deplasărilor dezvoltat și funcțional
 • Date și analize actualizate cu privire la numărul și profilurile migranților reveniți și familiilor vulnerabile afectate de pierderea remitențelor sunt disponibile prin utilizarea soluțiilor de anchetare rapidă, dezvoltate aplicând metodologia OIM de Matrice de urmărire a deplasărilor
Cost: 
$ 25 000.00
Abilitarea sistemului de justiție de a reduce numărul persoanelor din penitenciare și de suprima transmiterea COVID-19 în rândul deținuților

Entitatea ONU implementatoare: UNODC (lead), OHCHR, UNAIDS, UNDP

Omologul guvernamental: MJ, MI, MSMPS, APN, INJ, P, INP

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Populația penitenciarelor este redusă cu 15% până în decembrie 2022 pentru a reduce riscul de infectare cu COVID-19 în rândul deținuților și al personalului penitenciarului
 • Se aplică alternative la încarcerare pentru a reduce povara asupra sistemului de justiție penală și pentru a preveni intrarea de noi persoane în penitenciare
Cost: 
$ 1 500 000.00
Consolidarea capacităților de răspuns la criză ale sistemului de sănătate și de furnizare a serviciilor prin instituționalizarea telemedicinei

Entitatea ONU implementatoare: UNDP, UNFPA, UNICEF

Omologul guvernamental: MSMPS, CNAM, Agenția e-guvernare, Primăria Chișinău

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Un cadru legal și normativ, scheme de acoperire financiară și protocoale de tratament pentru serviciile de telemedicină sunt elaborate în baza celor mai bune practici existente
 • În municipiul Chișinău este implementat un pilot de telemedicină, care implică furnizarea de softuri, consolidarea bazei de harduri, instruirea personalului și sensibilizarea publicului și comunicarea
 • Foaia de parcurs pentru extinderea rezultatelor pilot elaborate, comunicate pe scară largă și conștientizarea publicului cu privire la accesul la telemedicină este consolidată
 • Se elaborează orientări metodologice privind telemedicina, inclusiv standarde de servicii și îndrumări privind aspectele psihologice, pentru personalul din sănătate
Cost: 
$ 2 000 000.00
Gestionarea responsabilă a deșeurilor potențial infecțioase în raport cu criza de sănătate publică aferentă COVID-19

Entitatea ONU implementatoare: UNDP și WHO

Omologul guvernamental: MSMPS, CNAM, APL-uri, spitalele selectate

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

Intervenția este menită să sprijine autoritățile în oferirea unui răspuns eficient la gestionarea deșeurilor medicale din Moldova, inclusiv a deșeurilor potențial infecțioase, în timpul și imediat după izbucnirea pandemiei de COVID-19.

 • Gospodăriile cu membri confirmați cu COVID-19 sau aflați în auto-izolare elimină deșeurile în mod responsabil și sigur, în timp ce populația generală este conștientă de un comportament responsabil în ceea ce privește eliminarea deșeurilor în timpul crizei de sănătate publică.
 • Practicile și mecanismele de gestionare a deșeurilor medicale din instituțiile medicale din zonele cele mai afectate de COVID-19 sunt evaluate rapid și capacitate pentru a găzdui deșeurile nou-generate, precum și pentru a pregăti sistemul pentru evenimente cu caracter similar în viitor.
 • Utilitățile publice pentru gestionarea deșeurilor sunt capabile să ofere servicii de tratare a deșeurilor în mod eficient și în condiții de siguranță în criza de sănătate publică

Pe termen lung:

 • Este elaborat un plan național de acțiune privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, care va include și planuri regionale
 • Se dezvoltă un sistem național și regional integrat pentru gestionarea deșeurilor medicale
 • Se stabilesc parteneriate publice-private pentru a implica companii specializate în implementarea sistemului național integrat de gestionare a deșeurilor medicale
Cost: 
$ 2 000 000.00
Dotarea lucrătorilor din prima linie din cadrul ONG-urilor active în combaterea HIV și TBC și a beneficiarilor acestora cu echipamente de protecție

Entitatea ONU implementatoare: UNAIDS

Omologul guvernamental: MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni)

Produsele Proiectului:

 • Cel puțin 150 de lucrători pe teren și asistenți sociali din cadrul ONG-urilor oferă servicii de prevenire comunitară în mod sigur
 • Cel puțin 35.000 de beneficiari, inclusiv persoanele care consumă droguri, lucrătorii sexuali, bărbații care practică sex cu bărbați și persoanele care trăiesc cu HIV, primesc în siguranță servicii de prevenire comunitare
Cost: 
$ 150 000.00
Consolidarea capacității naționale în prevenirea și protecția COVID-19 la PI prin consolidarea comunicării riscurilor, informării și educației

Entitatea ONU implementatoare: IOM, WHO

Omologul guvernamental: MAI, Serviciul Vamal, Politia de Frontiera, MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Mediu (3-6 luni) până la lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Furnizarea de truse de igienă de călătorie pentru 50000 de călători și migranți la PI, care ar include materiale IEC pe COVID-19, măști, dezinfectant pentru mâini, mănuși de unică folosință și șervețele dezinfectante;
 • Creșterea gradului de conștientizare a COVID-19 asupra călătorilor și migranților prin furnizarea de echipamente ITC la cele mai tranzitate 10 PI care vor afișa mesaje cheie privind măsurile preventive
Cost: 
$ 200 000.00
Consolidarea infrastructurii tehnice la PI pentru a aborda provocările de sănătate ale managementului mobilității umane

Entitatea ONU implementatoare: IOM, UNICEF

Omologul guvernamental: MAI, Politia de Frontiera, Serviciul Vamal, MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Mediu (3-6 luni) până la lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Furnizarea de echipamente esențiale de contact și detectare la PoEs (porți electronice, camere termice cu screening pentru febră, camere termografice IR portabile etc.)
 • Actualizați instalațiile PoE COVID-19 de izolare și carantină pentru călătorii infectați, servicii de spălare a mâinilor și dezinfectare. (Cabine de carantină, spălare și aprovizionare cu deșeuri)
Cost: 
$ 300 000.00
Total fonduri: $ 13 283 757.00

Entități ONU

Parteneri