Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 

Languages

Impactul COVID-19 și
 

Populațiile vulnerabile

Pandemia de COVID-19 a expus mai multe populații, deja expuse riscului, la o marginalizare socioeconomică suplimentară; acest lucru necesită o atenție specifică în răspuns. Echipa de Țară a Organizației Națiunilor Unite (EȚONU) a identificat mai multe grupuri vulnerabile cu risc sporit de a fi lăsate în urmă și care totodată suferă de vulnerabilități multiple în timpul situației de urgență.

 

 • Femeiele, inclusiv supraviețuitoare ale violenței în familie, mame singure și femei cu copii de vârstă preșcolară;
 • Persoanele care trăiesc cu HIV și SIDA și alte persoane cu afecțiuni medicale preexistente și/sau cronice;
 • Persoanele din penitenciare și alte instituții de detenție;
 • Minoritățile etno-lingvistice, inclusiv comunitatea romilor;
 • Copiii, adolescenții și tinerii, în special fetele și femeile tinere, inclusiv cele din instituții și tinerii neîncadrați în muncă, educație și formare (tinerii NEET);
 • Adulții și copiii din medii instituționalizate (de ex., persoanele aflate în îngrijire psihiatrică, centre de dezintoxicare și case de bătrâni și instituțiile pentru persoane cu dizabilități);
 • Persoanele cu dizabilități și persoanele cu afecțiuni de sănătate mintală;
 • Lucrătorii din prima linie (în primul rând lucrătorii medicali);
 • Migranții reveniți și migranții în condiții de muncă informale, solicitanții de azil, refugiații și apatrizii;
 • Persoanele care consumă droguri și persoanele care urmează un tratament pentru dependența de droguri;
 • Persoane aflate în sărăcie extremă, șomerii, lucrătorii sezonieri, persoanele care se confruntă cu muncă și venituri nesigure și informale, inclusiv ca urmare a pierderii sau scăderii veniturilor din remitențe, sau care revin din străinătate după pierderea locului de muncă sau a veniturilor;
 • Micii fermieri, muncitorii din zonele rurale de pe piețele informale și formale și alte persoane care trăiesc în zone rurale îndepărtate, precum și sectorul informal urban și lucrătorii independenți care depind de piața alimentelor;
 • Grupurile care sunt deosebit de vulnerabile și marginalizate, deoarece legile, politicile și practicile nu le protejează de discriminare și excludere (de ex., lesbiene, gay, bisexuali și persoanele transgender și intersexuale (LGBTI));
 • Liberii profesioniști și micii antreprenori;
 • Persoanele în vârstă.

Evaluările efectuate de entitățile Organizației Națiunilor Unite

Întâietatea sănătății
Protejarea oamenilor
Impactul economic
Evaluări multisectoriale
Coeziunea socială

Evaluările planificate și încheiate până în prezent

 
Evaluarea nevoilor sistemului de sănătate din Moldova pentru a răspunde crizei COVID-19
inali-zată în martie 2020
WHO, UNRCO
 
Evaluarea rapidă a nevoilor lucrătorilor din prima linie în agențiile publice care nu sunt legate de sănătate (po-liție, poliția de frontieră, penitenciare, regiunea transnistreană)
finalizată în aprilie 2020 și în curs de desfășurare
UNRCO, IOM, UNDOC, WHO
 
Evaluare rapidă pentru organizațiile care sprijină persoanele cu HIV
finalizată în mai 2020
UNAIDS