Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 

Languages

Plan de monitorizare

Întâietatea sănătății
Protejarea oamenilor
Răspunsul economic
Răspunsul macroeconomic
Întâietatea sănătății

Numărul instituțiilor medicale care au primit sprijinul ONU pentru menținerea serviciilor esențiale de imunizare începând cu întreruperile cauzate de COVID-19, dezagregate în funcție de tipul lucrătorului medical și tipul sprijinului

Asigurarea mecanismelor de suport

1

Dacă țara protejează serviciile și sistemele de sănătate

cu un set definit de servicii esențiale de bază care trebuie menținute în timpul pandemiei de COVID-19

da

cu grupul de lucru tehnic de sănătate mintală multisectorial și de sprijin psihosocial

da

cu politicile din sectorul sănătății informate prin evaluarea impactului socioeconomic axat pe populațiile cu risc în curs de implementare

nu

Numărul lucrătorilor medicali comunitari care primesc sprijinul ONU pentru menținerea serviciilor esențiale de la întreruperile aferente COVID-19, dezagregate în funcție de tipul de sprijin

Furnizarea de materiale EIP și RCCE 54400
Lucrători medicali comunitari 176

Stabilirea punctelor de livrare a serviciilor medicale în comunitate

140

Lucrătorii medicali bazați în cadrul instituțiilor medical

2188

Total

56904

 

Numărul de persoane acoperite cu materiale și servicii critice WASH (inclusiv articole de igienă), dezagregate în funcție de sex, grup de vârstă și populație cu risc

Persoane cu dizabilități

2340

Copii (0-17 ani)

479987

Bărbați (18 ani și mai mult)

5911

Femei (18 ani și mai mult)

18401
Total 504299

Numărul de copii susținuți cu învățare la distanță/la domiciliu, dezagregat pe sexe

Copii susținuți cu învățare la distanță/la domiciliu, dezagregat pe sexe

325500

Dacă țara are măsuri pentru a aborda violența de gen (VG) în timpul pandemiei de COVID-19, care:

să integreze prevenirea și răspunsul la violență în planurile de răspuns la COVID-19

da

sporească conștientizarea prin advocacy și campanii, cu mesaje ce vizează atât femeile, cât și bărbații

da

să ofere opțiuni femeilor pentru a raporta abuzurile și a solicita ajutor fără a alerta agresorii

da

să asigure funcționarea continuă a centrelor de plasament pentru victimele violenței și să își extindă capacitatea

da

să asigure accesul femeilor la justiție prin răspunsul poliției și al justiției pentru a aborda impunitatea agresorilor și a proteja femeile și copiii acestora

da

Numărul beneficiarilor schemelor și serviciilor de protecție socială aferente pandemiei de COVID-19, dezagregat după tipul de program, teritoriu (rural/urban), sex, grup de vârstă și populație cu risc

Scheme alimentare și nutriționale (femei)

2270

Scheme alimentare și nutriționale (bărbați)

300

Servicii de asistență juridică gratuită

(femei)
250

Servicii de suport psihosocial

(femei)
420

 

Numărul companiilor din sectorul privat și al lucrătorilor din sectorul formal și informal sprijiniți în timpul și după pandemia de COVID-19

Microîntreprinderile mici și mijlocii (MIMM)

521

Lucrătorii din sectorul formal

246

 

Dacă țara a întreprins evaluări de impact socioeconomic ca răspuns la criza COVID-19, cu accent pe populațiile cu risc (da/nu)

Nevoile economice macro-mezo

da

Evaluarea nevoilor multisectoriale și sectoriale

da

Evaluarea necesităților impactului uman pentru populațiile cu risc

da

Evaluări de impact care țin cont de dimensiunea de gen

da