Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 

Languages

Plan de monitorizare

Întâietatea sănătății
Protejarea oamenilor
Răspunsul economic
Răspunsul macroeconomic
Întâietatea sănătății

Dacă țara protejează serviciile și sistemele de sănătate

  2020 T1/2021

cu un set definit de servicii esențiale de bază care trebuie menținute în timpul pandemiei de COVID-19

da da

cu grupul de lucru tehnic de sănătate mintală multisectorial și de sprijin psihosocial

da da

cu politicile din sectorul sănătății informate prin evaluarea impactului socioeconomic axat pe populațiile cu risc în curs de implementare

da da

Numărul lucrătorilor medicali comunitari care primesc sprijinul ONU pentru menținerea serviciilor esențiale de la întreruperile aferente COVID-19, dezagregate în funcție de tipul de sprijin

  2020 T1/2021
Lucrători medicali comunitari 331 0

Lucrătorii medicali bazați în cadrul instituțiilor medical

50200 24
Total 50531 24
Furnizarea de materiale EIP și RCCE 50200 0
Stabilirea punctelor de livrare a serviciilor medicale în comunitate 155 0
Altele 1668 0

 

Numărul de persoane acoperite cu materiale și servicii critice WASH (inclusiv articole de igienă), dezagregate în funcție de sex, grup de vârstă și populație cu risc

  2020 T1/2021
Total 506155 42045

Numărul de copii susținuți cu învățare la distanță/la domiciliu, dezagregat pe sexe

  2020 T1/2021

Total 

325500 0

Dacă țara are măsuri pentru a aborda violența de gen (VG) în timpul pandemiei de COVID-19, care:

  2020 T1/2021

să integreze prevenirea și răspunsul la violență în planurile de răspuns la COVID-19

da da

sporească conștientizarea prin advocacy și campanii, cu mesaje ce vizează atât femeile, cât și bărbații

da da

să ofere opțiuni femeilor pentru a raporta abuzurile și a solicita ajutor fără a alerta agresorii

da da

să asigure funcționarea continuă a centrelor de plasament pentru victimele violenței și să își extindă capacitatea

da da

să asigure accesul femeilor la justiție prin răspunsul poliției și al justiției pentru a aborda impunitatea agresorilor și a proteja femeile și copiii acestora

da da

Numărul beneficiarilor schemelor și serviciilor de protecție socială aferente pandemiei de COVID-19, dezagregat după tipul de program, teritoriu (rural/urban), sex, grup de vârstă și populație cu risc

  2020 T1/2021

Scheme alimentare și nutriționale (femei)

3446 0

Scheme alimentare și nutriționale (bărbați)

719 0

Servicii de asistență juridică gratuită (femei)

250 3

Servicii de suport psihosocial (femei)

1017 9

Servicii de suport psihosocial (bărbați)

42 2
Servicii de apărare a drepturilor omului (femei) 0 9
Servicii de apărare a drepturilor omului (femei) 0 2

 

Numărul companiilor din sectorul privat și al lucrătorilor din sectorul formal și informal sprijiniți în timpul și după pandemia de COVID-19

  2020 T1/2021

Microîntreprinderile mici și mijlocii (MIMM)

251 208

Lucrătorii din sectorul formal

479 141

Dacă țara consolidează politicile de ocupare a forței de muncă sprijinite de ONU și un mediu de reglementare care să favorizeze redresarea economică și munca decentă, în special în sectoarele cu risc ridicat de afectare cu COVID-19 pentru

  2020 T1/2021

Femei

da da

Tineri (15-29)

da da

Lucrători pe cont propriu și familiile lucrătorilor (lucrătorii informali)

da da
Lucrători migranți da da
Lucrători cu dizabilități da da

Dacă țara a întreprins evaluări de impact socioeconomic ca răspuns la criza COVID-19, cu accent pe populațiile cu risc (da/nu)

  2020 T1/2021

Nevoile economice macro-mezo

da da

Evaluarea nevoilor multisectoriale și sectoriale

da da
Evaluarea impactului asupra pieții muncii da da

Evaluarea necesităților impactului uman pentru populațiile cu risc

da da

Evaluări de impact care țin cont de dimensiunea de gen

da da

Dacă țara implementează politici bazate pe o evaluare a impactului socio-economic axată pe grupurile de persoane vulnerabile (da/nu)

  2020 T1/2021
Politica socio-economică, inclusiv ocuparea forței de muncă da da
Politici privind piața muncii, inclusiv evaluarea securității alimentare da da
Politica fiscală nu nu

Politica protecției sociale

da da
Politici de abilitare a femeilor da da