Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 

Languages

Proiecte nefinanțate

Dacă sunteți interesat să susțineți oricare din proiectele prezentate mai jos, vă rugăm să contactați Oficiul Coordonatorului Rezident ONU Moldova la adresa de email rco.moldova@un.org sau agenția ONU care va implementa proiectul.

Întâietatea sănătății
Protejarea oamenilor
Răspunsul economic
Răspunsul macroeconomic
Toate agențiile
UNFPA
UNICEF
UNDP
UNOPS
WHO
IOM
UNODC
OHCHR
UNAIDS
Consolidarea capacităților naționale pentru a asigura continuitatea serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă și drepturile persoanelor în contextul urgențelor de sănătate publică

Entitatea ONU implementatoare: UNFPA

Omologul guvernamental: MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Mediu (3-6 luni) până la lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Capacitatea furnizorilor de sănătate este construită pentru furnizarea serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă în timpul urgențelor de sănătate publică, inclusiv consiliere și prevenirea COVID-19
 • Majoritatea grupurilor vulnerabile sunt acoperite cu informații și servicii de sănătate sexuală și reproductivă
 • EIP este achiziționat pentru rețeaua de Clinici de sănătate prietenoase tinerilor
 • Curriculum-urile de instruire pentru Pachetul de servicii inițiale minime pentru specialiștii în sănătate publică sunt elaborate și integrate în programul instituțiilor de educație medicală
 • Furnizorii de servicii medicale sunt abilitați să utilizeze PSO-uri în răspunsul instituțiilor medicale la violența domestică și să utilizeze Protocolul standardizat privind managementul clinic al supraviețuitoarelor violului, precum și să asigure continuitatea serviciilor de planificare familială în situații de urgență
 • Pachetul de servicii inițiale minime este integrat în Planul Național de Pregătire a Protecției Civile și în Planurile de Pregătire și Răspuns la Urgențe în Sănătatea Publică, iar prevederile sunt implementate integral
 • Se efectuează un exercițiu de simulare pe teren privind pregătirea și răspunsul în caz de urgență
Cost: 
$ 500 000.00
Îmbunătățirea accesului lucrătorilor din domeniul sănătății din Moldova la echipamentele esențiale de protecție a sănătății

Entitatea ONU implementatoare: UNICEF, UNDP, UNOPS, WHO

Omologul guvernamental: MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni)

Produsele Proiectului:

Materialele legate de COVID-19 sunt puse la dispoziție pentru 400 de instituții medicale, inclusiv spitale, instituții de asistență medicală primară, centre de sănătate prietenoase tinerilor, și așa mai departe

Cost: 
$ 6 608 757.00
Sprijinirea dezvoltării și implementării unui sistem de urmărire a deplasărilor

Entitatea ONU implementatoare: IOM

Omologul guvernamental: MHLSP, MoI, GIBP

Termenul de timp pentru impact: Mediu (3-6 luni)

Produsele Proiectului:

 • Un sistem de urmărire a deplasărilor dezvoltat și funcțional
 • Date și analize actualizate cu privire la numărul și profilurile migranților reveniți și familiilor vulnerabile afectate de pierderea remitențelor sunt disponibile prin utilizarea soluțiilor de anchetare rapidă, dezvoltate aplicând metodologia OIM de Matrice de urmărire a deplasărilor
Cost: 
$ 25 000.00
Abilitarea sistemului de justiție de a reduce numărul persoanelor din penitenciare și de suprima transmiterea COVID-19 în rândul deținuților

Entitatea ONU implementatoare: UNODC (lead), OHCHR, UNAIDS, UNDP

Omologul guvernamental: MJ, MI, MSMPS, APN, INJ, P, INP

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Populația penitenciarelor este redusă cu 15% până în decembrie 2022 pentru a reduce riscul de infectare cu COVID-19 în rândul deținuților și al personalului penitenciarului
 • Se aplică alternative la încarcerare pentru a reduce povara asupra sistemului de justiție penală și pentru a preveni intrarea de noi persoane în penitenciare
Cost: 
$ 1 500 000.00
Consolidarea capacităților de răspuns la criză ale sistemului de sănătate și de furnizare a serviciilor prin instituționalizarea telemedicinei

Entitatea ONU implementatoare: UNDP, UNFPA, UNICEF

Omologul guvernamental: MSMPS, CNAM, Agenția e-guvernare, Primăria Chișinău

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Un cadru legal și normativ, scheme de acoperire financiară și protocoale de tratament pentru serviciile de telemedicină sunt elaborate în baza celor mai bune practici existente
 • În municipiul Chișinău este implementat un pilot de telemedicină, care implică furnizarea de softuri, consolidarea bazei de harduri, instruirea personalului și sensibilizarea publicului și comunicarea
 • Foaia de parcurs pentru extinderea rezultatelor pilot elaborate, comunicate pe scară largă și conștientizarea publicului cu privire la accesul la telemedicină este consolidată
 • Se elaborează orientări metodologice privind telemedicina, inclusiv standarde de servicii și îndrumări privind aspectele psihologice, pentru personalul din sănătate
Cost: 
$ 2 000 000.00
Gestionarea responsabilă a deșeurilor potențial infecțioase în raport cu criza de sănătate publică aferentă COVID-19

Entitatea ONU implementatoare: UNDP și WHO

Omologul guvernamental: MSMPS, CNAM, APL-uri, spitalele selectate

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

Intervenția este menită să sprijine autoritățile în oferirea unui răspuns eficient la gestionarea deșeurilor medicale din Moldova, inclusiv a deșeurilor potențial infecțioase, în timpul și imediat după izbucnirea pandemiei de COVID-19.

 • Gospodăriile cu membri confirmați cu COVID-19 sau aflați în auto-izolare elimină deșeurile în mod responsabil și sigur, în timp ce populația generală este conștientă de un comportament responsabil în ceea ce privește eliminarea deșeurilor în timpul crizei de sănătate publică.
 • Practicile și mecanismele de gestionare a deșeurilor medicale din instituțiile medicale din zonele cele mai afectate de COVID-19 sunt evaluate rapid și capacitate pentru a găzdui deșeurile nou-generate, precum și pentru a pregăti sistemul pentru evenimente cu caracter similar în viitor.
 • Utilitățile publice pentru gestionarea deșeurilor sunt capabile să ofere servicii de tratare a deșeurilor în mod eficient și în condiții de siguranță în criza de sănătate publică

Pe termen lung:

 • Este elaborat un plan național de acțiune privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, care va include și planuri regionale
 • Se dezvoltă un sistem național și regional integrat pentru gestionarea deșeurilor medicale
 • Se stabilesc parteneriate publice-private pentru a implica companii specializate în implementarea sistemului național integrat de gestionare a deșeurilor medicale
Cost: 
$ 2 000 000.00
Dotarea lucrătorilor din prima linie din cadrul ONG-urilor active în combaterea HIV și TBC și a beneficiarilor acestora cu echipamente de protecție

Entitatea ONU implementatoare: UNAIDS

Omologul guvernamental: MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni)

Produsele Proiectului:

 • Cel puțin 150 de lucrători pe teren și asistenți sociali din cadrul ONG-urilor oferă servicii de prevenire comunitară în mod sigur
 • Cel puțin 35.000 de beneficiari, inclusiv persoanele care consumă droguri, lucrătorii sexuali, bărbații care practică sex cu bărbați și persoanele care trăiesc cu HIV, primesc în siguranță servicii de prevenire comunitare
Cost: 
$ 150 000.00
Consolidarea capacității naționale în prevenirea și protecția COVID-19 la PI prin consolidarea comunicării riscurilor, informării și educației

Entitatea ONU implementatoare: IOM, WHO

Omologul guvernamental: MAI, Serviciul Vamal, Politia de Frontiera, MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Mediu (3-6 luni) până la lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Furnizarea de truse de igienă de călătorie pentru 50000 de călători și migranți la PI, care ar include materiale IEC pe COVID-19, măști, dezinfectant pentru mâini, mănuși de unică folosință și șervețele dezinfectante;
 • Creșterea gradului de conștientizare a COVID-19 asupra călătorilor și migranților prin furnizarea de echipamente ITC la cele mai tranzitate 10 PI care vor afișa mesaje cheie privind măsurile preventive
Cost: 
$ 200 000.00
Consolidarea infrastructurii tehnice la PI pentru a aborda provocările de sănătate ale managementului mobilității umane

Entitatea ONU implementatoare: IOM, UNICEF

Omologul guvernamental: MAI, Politia de Frontiera, Serviciul Vamal, MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Mediu (3-6 luni) până la lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Furnizarea de echipamente esențiale de contact și detectare la PoEs (porți electronice, camere termice cu screening pentru febră, camere termografice IR portabile etc.)
 • Actualizați instalațiile PoE COVID-19 de izolare și carantină pentru călătorii infectați, servicii de spălare a mâinilor și dezinfectare. (Cabine de carantină, spălare și aprovizionare cu deșeuri)
Cost: 
$ 300 000.00
Total fonduri: $ 13 283 757.00
Toate agențiile
UN Women
UNFPA
UNICEF
UNDP
FAO
OHCHR
ILO
ITU
UNESCO
UNODC
IOM
WHO
Sporirea accesului femeilor vulnerabile și a persoanelor aflate în întreținerea acestora la alimente și alte provizii esențiale, inclusiv la cele de prevenire

Entitatea ONU implementatoare: UNWOMEN

Omologul guvernamental: MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni)

Produsele Proiectului:

Femeile din grupuri vulnerabile, inclusiv femeile rome, femeile cu dizabilități, lucrătoarele sexuale, mamele singure, femeile cu venituri mici sau fără venit etc., au acces la produse alimentare, de îngrijire personală și igienă, precum și materiale de protecție.

Cost: 
$ 350 000.00
Creșterea accesului victimelor violenței domestice la servicii esențiale în timpul crizei

Entitatea ONU implementatoare: UNFPA, UNWOMEN, UNICEF

Omologul guvernamental: MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Victimele violenței domestice din centrele de plasament au acces la produse de îngrijire personală și igienă și la materiale de protecție
 • ONG-urile și centrele de plasament sunt dotate cu spații adecvate și toate produsele necesare pentru îngrijirea și igiena personală, precum și materiale de protecție pentru servicii de sprijin continuu pentru beneficiari.
 • ONG-urile, centrele de plasament și alți furnizori de servicii pot oferi servicii de asistență utilizând orice formă de comunicare (zoom, skype, WhatsApp, Viber etc.)
 • Se oferă sprijin structurilor guvernamentale locale și furnizorilor de servicii pentru a asigura spații sigure și deprinderi de viață pentru femeile sărace și vulnerabile. Serviciile sunt reconcepute și diversificate, inclusiv pilotarea serviciilor mobile.
 • Este asigurat accesul copiilor victime ale violenței la servicii psihosociale
Cost: 
$ 1 900 000.00
Sprijin pentru modernizarea serviciilor educaționale în școlile publice și digitalizarea serviciilor educaționale

Entitatea ONU implementatoare:  UNDP (principala agenție), UNICEF

Omologul guvernamental: MECC, școlile publice, sectorul privat

Termenul de timp pentru impact: Mediu spre lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Se oferă sprijin Ministerului Educației și școlilor publice pentru a digitaliza curriculum-ul public și a oferi o platformă de formare unică/ standardizată pentru schimbul de conținut, metode și conexiune între copii și personalul didactic. Aceasta integrează, în măsura posibilului, platformele și instrumentele utilizate în prezent (pe baza înțelegerii între personalul didactic a instrumentelor care până acum au funcționat).
 • Sectorul privat este conectat ca parteneri și furnizori de soluții pentru a menține toate soluțiile digitale.
 • Curriculum-ul pentru școlile primare și medii este complet digitalizat (în română, rusă etc.) cu conținut digitalizat standardizat, precum și toate celelalte instrumente care susțin învățarea online
 • Profesorii și elevii primesc sprijin extins pentru dezvoltarea capacităților în utilizarea instrumentelor digitale
 • Prezența infrastructurii de bază și a conectivității este asigurată acolo unde este necesar
Cost: 
$ 2 000 000.00
Facilitarea continuității învățării prin dezvoltarea și furnizarea de materiale, suport și echipamente TI pentru profesori, elevi și părinți

Entitatea ONU implementatoare: UNICEF

Omologul guvernamental: MECC

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni)

Produsele Proiectului:

16.000 de elevi și 2.600 de profesori sunt acoperiți cu sprijin pentru învățarea la distanță, inclusiv echipamente, conexiuni, instruire, informații și materiale

Cost: 
$ 700 000.00
Îmbunătățirea accesului la apă și sanitație în școli, inclusiv în regiunea Găgăuzia

Entitatea ONU implementatoare: UNICEF, UNDP(principala agenție)

Omologul guvernamental: MECC, Autoritățile regionale găgăuze

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

Accesul în școlile rurale este asigurat la servicii esențiale de sanitație pentru elevi și personal. Inițiativa se va concentra pe două componente majore:

 • La nivel național: se oferă instruire cu privire la practicile de igienă sănătoase și sigure și se livrează materiale de igienă.
 • La nivel regional: toaletele din școlile și grădinițele din regiunea Găgăuzia sunt reabilitate fizic (10.000 de elevi). Sunt instalate blocuri sanitare (toalete cu apă curentă cu tratarea apelor uzate) pentru a asigura condiții de igienă adecvate.
Cost: 
$ 2 000 000.00
Sprijinirea producției agricole durabile, accesul la alimente și dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare cu alimente

Entitatea ONU implementatoare: FAO

Omologul guvernamental: MADRM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Asistența și consilierea tehnică sunt oferite agricultorilor care contribuie la lanțurile naționale de aprovizionare cu alimente
 • Se acordă granturi de corelare pentru menținerea standardelor de calitate în producția agricolă
 • Sprijinirea fermierilor în atenuarea efectelor secetei de anul trecut prin sprijin tehnic în noul sezon de plantare
Cost: 
$ 1 000 000.00
Sprijinul pentru salvarea vieții și abilitarea femeilor în vârstă și a femeilor cu dizabilități din Moldova

Entitatea ONU implementatoare: UNFPA (principala agenție), OHCHR

Omologul guvernamental: MSMPS, Agenția Națională Asistență Socială, Biroul Avocatului Poporului, Serviciul de Urgență 112, Primăria Chișinău

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni) până la lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Pachetele de salvare a vieții (alimente și prânzuri calde, truse igienice, măști adaptate pentru persoanele cu dizabilități de auz) și accesul la tehnologii de asistență sunt oferite celor mai vulnerabile 20.000 de femei în vârstă și femeilor cu dizabilități, inclusiv celor din rândul apatrizilor, solicitanților de azil și refugiaților
 • Toate cele 3.663 de femei și bărbați în vârstă din 40 de instituții rezidențiale (10 centre temporare și 30 de centre de plasament pe termen lung) sunt echipate cu EIP, prevenirea VBG în rândul persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale este susținută și se facilitează interacțiunea cu membrii familiei
 • Asistență psihologică și informațională, sfaturi sociale și medicale sunt oferite femeilor în vârstă singure și izolate și femeilor cu dizabilități prin (1) o serie de emisiuni TV/radio dedicate și (2) un program de asistență telefonică
 • Este dezvoltată o rețea de servicii de transport pentru a asigura accesul la asistența medicală primară pentru cele mai vulnerabile femei în vârstă și femei cu dizabilități din zonele îndepărtate.
 • Competențele digitale ale celor mai vulnerabile femei în vârstă, inclusiv ale femeilor în vârstă cu dizabilități, sunt consolidate pentru a solicita asistență medicală, socială, informațională și psihologică prin dialog intergenerațional cu fetele adolescente
 • Stabilirea mecanismelor consultative locale este sprijinită pentru un răspuns cuprinzător și redresare de la COVID-19 la nivel local și central, cu participarea femeilor în vârstă și a femeilor cu dizabilități în cinci comunități
 • Răspunsul sistemului de sănătate este consolidat la cazurile de VBG ale femeilor în vârstă și ale femeilor cu dizabilități și stabilește traseul de referire a femeilor în vârstă și a femeilor cu dizabilități către serviciile de VBG
 • Curriculum-urile studenților de la asistența socială sunt revizuite din perspectiva ABDO, iar capacitatea personalului serviciilor publice de asistență socială, inclusiv a celor care lucrează în instituții rezidențiale pentru persoane cu dizabilități și femei în vârstă și a ONG-urilor locale, este consolidată pe o abordare bazată pe drepturile omului la serviciile sociale în contextul pandemiei de COVID-19
Cost: 
$ 900 000.00
Consolidarea rezilienței tinerilor prin programe de educație pentru deprinderile de viață, inclusiv un program de sprijin psihologic

Entitatea ONU implementatoare: UNFPA (principala agenție), UNICEF, UN Women

Omologul guvernamental: MECC, Universitatea Tehnică

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1 - 3 luni) până la lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Asistența psihologică pentru tineri și profesori este dezvoltată și implementată cu accent pe perioada de redresare de la COVID-19
 • Școlile sunt capabile să ofere în mod durabil programe de educație bazate pe deprinderile de viață, inclusiv în situații de criză, în baza materialelor inovatoare și a capacităților sporite ale cadrelor didactice
 • Tinerii au acces la educație bazată pe deprinderile de viață prin educație de la egal la egal
 • Profesorii, părinții și membrii comunității promovează și susțin dreptul tinerilor la programe de educație bazate pe deprinderi de viață și la un stil de viață sănătos
 • Stereotipurile sunt combătute în rândul profesorilor, părinților și societate în general, iar fetele sunt încurajate să urmeze STEM și TIC
 • Curriculum-urile universităților care oferă educație TIC sunt revizuite pentru a spori abilitățile de angajare ale tinerilor
Cost: 
$ 750 000.00
Instituțiile VET și căminele dezvoltă capacitatea de a asigura continuitatea educației, în special pentru cei mai vulnerabili și din zonele rurale, prin infrastructura WASH și instruirea în domeniul prevenirii COVID-19

Entitatea ONU implementatoare: UNFPA

Omologul guvernamental: MECC, instituțiile VET

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1 - 3 luni) până la lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • 91 de instituții VET și cămine studențești sunt dotate cu materiale de sanitație și igienă pentru un mediu sigur
 • Instituțiile VET sunt dotate cu echipamente TI pentru a asigura accesul a 45.000 de elevi VET (70% din mediul rural) la învățarea digitalizată
 • Sunt ținute instruiri privind schimbarea comportamentului pentru elevii și profesorii VET în domeniul prevenirii COVID-19
Cost: 
$ 700 000.00
Asigurarea accesului continuu la ÎPT în R. Moldova prin crearea unei platforme de învățare electronică ÎPT

Entitatea ONU implementatoare: ILO (principala agenție), ITU, UNESCO, UN WOMEN

Omologul guvernamental: MECC, instituțiile VET, centrele de excelență

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Autoritățile și instituțiile ÎPT și-au consolidat capacitatea de a elabora standarde, a ghida și a facilita o abordare comună a implementării ÎPT la nivel național
 • Școlile ÎPT, în special profesorii și instructorii, au capacități sporite de dezvoltare și implementare a învățării electronice de calitate și a învățării mixte, inclusiv cunoștințe în siguranța digitală
 • Experiențele-pilot în e-learning pentru ÎPT sunt aplicate în 3 ocupații diferite și 3 lecții diferite învățate în școlile ÎPT sunt înregistrate și analizate
 • Continuitatea ÎPT și accesibilitatea la învățarea electronică în ÎPT sunt asigurate pentru toți copiii și tinerii defavorizați
 • Accesul la resursele TIC și conectivitatea la internet este permisă și crește gradul de conștientizare a spațiilor de comunicare virtuală fără hărțuire pentru elevi și profesori
Cost: 
$ 600 000.00
Dotarea deținuților afectați de COVID-19 și a gărzilor și escortelor penitenciare cu echipamente de protecție

Entitatea ONU implementatoare: UNODC

Omologul guvernamental: MJ, MSMPS, APS, INP

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni)

Produsele Proiectului:

 • 1.000 de gardieni și escorte au acces la EIP, inclusiv mănuși, măști și produse igienice, timp de 3 luni
 • 2.000 de brățări electronice de monitorizare sunt achiziționate și livrate pentru a satisface nevoile deținuților (de pe ambele maluri) care sunt escortați la spitalele publice
Cost: 
$ 500 000.00
Abilitarea femeilor și fetelor care suferă de violență să folosească serviciile esențiale disponibile, accesibile și de calitate și să spargă ciclul violenței prin independență economică și un mediu social schimbat la nivel comunitar

Entitatea ONU implementatoare: UNWOMEN (principala agenție), UNFPA, ILO

Omologul guvernamental: MSMPS, MI, MJ

Termenul de timp pentru impact: Mediu (3 - 6 luni) până la lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Mecanismul multisectorial consolidat, calitatea serviciilor esențiale îmbunătățită și capacitatea furnizorilor de servicii sporită pentru a răspunde violenței de gen, inclusiv prin adaptarea serviciilor la drepturile și nevoile femeilor cu dizabilități
 • Femeile sunt legate de generarea veniturilor și oportunitățile de angajare, în acelaș timp dezvoltându-și abilitățile și conectându-le la structurile de luare a deciziilor
 • Capacitățile serviciilor de plasament sunt consolidate și adaptate la nevoile femeilor cu dizabilități
 • Stigmatizarea, discriminarea și normele sociale dăunătoare care susțin practicile VÎF sunt abordate la nivelul comunității
 • Femeile vulnerabile sunt sprijinite să acceseze serviciile sociale de bază în mod echitabil și sigur, reunind în același timp comunitățile și construind lanțuri de dialog mai puternice între cetățeni și oficialii locali
Cost: 
$ 3 000 000.00
Abordarea provocărilor de protecție socială bazate pe mobilitatea umană aferentă COVID-19 prin îmbunătățirea planificării inovatoare

Abordarea provocărilor de protecție socială bazate pe mobilitatea umană aferentă COVID-19 prin îmbunătățirea planificării inovatoare, bazate pe dovezi, a coordonării de urgență și a planificării gestionării, a răspunsului și serviciilor politice și a capacităților de prevenire și control al infecțiilor.

Entitatea ONU implementatoare: UNICEF, IOM, UNDP, UNFPA, WHO, OHCHR

Omologul guvernamental: MSMPS, MI, BNS, IGPF, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Baza națională de dovezi este îmbunătățită pentru răspunsul operațional și de politici la provocările de protecție socială declanșate de criza COVID-19, luând în considerare o abordare intersectorială și vulnerabilitățile multiple ale persoanelor afectate de COVID-19, inclusiv persoanele returnate și gospodăriile afectate de scăderea veniturilor provenite din remitențe, implementând mecanisme inovatoare, durabile și deținute la nivel național
 • Prevenirea și protecția împotriva COVID-19 a grupurilor vulnerabile cu mobilitate ridicată sunt încurajate prin cadre de coordonare îmbunătățite, informații, educație, comunicare a riscurilor, activități de schimbare a comportamentului, combaterea discriminării și efectuarea sondajelor periodice de cunoaștere comportamentală
 • Prevenirea și controlul infecțiilor sunt îmbunătățite în toate instituțiile educaționale prin dezvoltarea și furnizarea pachetelor de instruire a personalului cu privire la COVID-19, efectuarea unei investigații sero-epidemiologice COVID-19 în rândul copiilor și implementarea activităților specifice de prevenire (inclusiv imunizarea)
 • Protecția grupurilor vulnerabile afectate de provocările de mobilitate aferente COVID-19 îmbunătățită prin sprijinirea dezvoltării și implementării strategiilor de recuperare direcționate, a politicilor, a planurilor și a soluțiilor inovatoare, planificare îmbunătățită a gestionării urgențelor și răspunsului și angajarea diasporei cu calificare înaltă
Cost: 
$ 2 550 000.00
Promovarea îmbătrânirii active, inclusiv a vieții profesionale productive și consolidarea rezistenței la situații de pandemie la persoanele în vârstă

Entitatea ONU implementatoare: UNFPA (principala agenție), OHCHR, ILO

Omologul guvernamental: MSMPS, Consiliul pentru egalitate

Termenul de timp pentru impact: Mediu (3-6 luni) până la lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Promovarea angajării femeilor și bărbaților în vârstă pe piața muncii;
 • Dezvoltarea de programe de îmbătrânire active și sănătoase;
 • Dezvoltarea și pilotarea unui program de instruire la locul de muncă pentru lucrătorii adulți;
 • Îmbunătățiți cadrele de politici LLL
 • Campanie mass-media pentru creșterea gradului de conștientizare și informarea adulților în vârstă cu privire la măsurile de protecție și mecanismele de coping în contextul COVID-19 implementat;
Cost: 
$ 1 000 000.00
Consolidarea capacității serviciului de probațiune de a spori securitatea și accesul la justiție al victimelor violenței domestice

Entitatea ONU implementatoare: UNDP, UN WOMEN

Omologul guvernamental: MJ, IPN

Termenul de timp pentru impact: Mediu spre lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Serviciul de probațiune a îmbunătățit capacitățile instituționale și digitale pentru a asigura monitorizarea electronică a agresorilor în cazurile de violență domestică la scară națională
 • Procedurile standard de operare și programul de probă pentru cazurile de violență domestică sunt elaborate/actualizate și puse în practică
 • Mecanismele de coordonare interinstituțională sunt stabilite între actorii din lanțul de justiție pentru a asigura utilizarea rapidă și eficientă a monitorizării electronice
 • Serviciul de probațiune a îmbunătățit capacitățile tehnice pentru gestionarea electronică a cazurilor și furnizarea serviciilor digitale
Cost: 
$ 600 000.00
Consolidarea capacității serviciului de tip Bamahus pentru victimele și martorii infracțiunilor

Entitatea ONU implementatoare: UNICEF

Omologul guvernamental: MSMPS, MJ

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

Spațiile de servicii de tip Barnahus și angajații sunt sprijiniți pentru a îmbunătăți infrastructura și a-și consolida capacitățile

Cost: 
$ 200 000.00
Total fonduri: $ 18 750 000.00
Toate agențiile
UNIDO
FAO
UN Women
ILO
IOM
UNDP
UNICEF
Stimularea unei economii ecologice și circulare prin sprijinirea politicilor

Entitatea ONU implementatoare: UNIDO, FAO

Omologul guvernamental: MF, MEI, MADRM

Termenul de timp pentru impact: Mediu (3-6 luni)

Produsele Proiectului:

A fost finalizat un document de politici privind măsurile de stimulare pentru a sprijini o economie ecologică și circulară

Cost: 
$ 750 000.00
Consolidarea capacităților femeilor antreprenoare

Entitatea ONU implementatoare: UNWOMEN

Omologul guvernamental: MEI, MSMPS, ODIMM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Femeile antreprenoare, femeile din centrele de plasament pentru victimele violenței domestice și organizațiile care lucrează la abordarea violenței sexuale sunt sprijinite pentru a produce materiale de prevenire și EIP, iar articolele produse de femei sunt comercializate
 • Femeile au cunoștințe sporite despre cum să înceapă, să finanțeze și să își dezvolte propriile afaceri și educația financiară sporită
 • Se creează o rețea de sprijin a femeilor mentor
 • Sunt sprijinite strategiile de abilitare și redresare economică a femeilor, inclusiv cele legate de munca decentă, precum și de medii de lucru sigure și sănătoase, cu accent pe femeile din comunitățile cele mai vulnerabile
 • Companiile sunt sprijinite să implementeze principiile de abilitare a femeilor (PAF) în activitatea lor.
Cost: 
$ 1 500 000.00
Îmbunătățirea ecosistemelor de inovare regionale și sectoriale printr-o abordare de cluster de inovare

Entitatea ONU implementatoare: UNIDO

Omologul guvernamental: MEI, ODIMM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Cadrul și politicile de reglementare sunt îmbunătățite pentru a consolida ecosistemele de inovare regionale și sectoriale
 • Se promovează adoptarea modelului de clustere regionale de inovare
 • Este susținută dezvoltarea platformelor de inovare, antreprenoriat și transfer de tehnologie (IAT)
 • Internaționalizarea MIMM-urilor este susținută de creșterea competitivității, transformarea digitală și accesul pe piață
 • Se oferă sprijin pentru elaborarea orientărilor și mecanismelor pentru funcționarea transparentă și durabilă a Fondului pentru sprijinirea inovațiilor digitale și a start-up-urilor tehnologice, creat în conformitate cu prevederile Legii 77/2016, articolul 15 alin. (1) lit. c)Se oferă sprijin pentru elaborarea orientărilor și mecanismelor pentru funcționarea transparentă și durabilă a Fondului pentru sprijinirea inovațiilor digitale și a start-up-urilor tehnologice, creat în conformitate cu prevederile Legii 77/2016, articolul 15 alin. (1) lit. c)Internaționalizarea MIMM-urilor este susținută de creșterea competitivității, transformarea digitală și accesul pe piațăEste susținută dezvoltarea platformelor de inovare, antreprenoriat și transfer de tehnologie (IAT)Se promovează adoptarea modelului de clustere regionale de inovare
Cost: 
$ 6 557 403.00
Abilitarea economică a femeilor din mediul rural

Entitatea ONU implementatoare: UNWOMEN, FAO

Omologul guvernamental: MEI, MSMPS, MADRM, ODIMM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Autoritățile publice și societatea civilă sunt dotate cu cunoștințele și abilitățile necesare dezvoltării și implementării politicilor care ajută femeile cele mai afectate de criza COVID-19
 • Femeile și fetele din mediul rural își aplică abilitățile pentru a aborda oportunitățile economice, fie devenind liberi profesioniști, fie aderând la sectorul formal de muncă din Moldova
 • Întreprinderile deținute de femei și conduse de femei din zonele rurale beneficiază de formare în legătură cu criza și PAF și primesc sprijin financiar pentru a începe/crește și digitaliza afacerea.
 • Femeile din mediul rural se sprijină reciproc pe parcursul perioadei de recuperare de la COVID-19 și sunt abilitate să participe la procesul de planificare și bugetare locală
Cost: 
$ 3 000 000.00
Sprijinirea micilor fermieri din Moldova pentru a depăși cu succes efectele negative ale COVID-19 și a secetei

Entitatea ONU implementatoare: FAO (agenția principală), ILO, UNWOMEN

Omologul guvernamental: MADRM

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni) spre mediu (3-6 luni)

Produsele Proiectului:

 • Sunt create grupuri de producători pentru a consolida capacitățile de producție și marketing
 • Instituțiile de stat dispun de instrumentele necesare pentru a monitoriza și evalua situația secetei
 • Granturi de corelare și sprijin tehnic sunt oferite micilor fermieri, în special femeilor/tinerelor din sectorul agricol
 • Indicele de stres agricol este integrat în mecanismul actual de monitorizare a vremii și culturilor
Cost: 
$ 1 500 000.00
Îmbunătățirea digitalizării sectorului agricol prin dezvoltarea unei platforme de marketing online

Entitatea ONU implementatoare: FAO, UN WOMEN

Omologul guvernamental: MADRM

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni)

Produsele Proiectului:

 • Sunt dezvoltate și funcționale platforme online pentru comercializarea și distribuția produselor agricole și alimentare pentru a conecta cumpărătorii de pe piețele naționale și internaționale cu producătorii din Moldova
 • Femeile agricultori sunt susținute în marketingul digital
Cost: 
$ 500 000.00
Facilitarea procesului de modernizare și creștere a MIMM-urilor moldovenești pentru a le asigura competitivitatea atât pe piețele interne, cât și pe cele internaționale

Entitatea ONU implementatoare: UNIDO

Omologul guvernamental: MEI, ODIMM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Subcontractarea și schimbul de parteneriate este stabilit pentru a spori sprijinul instituțional pentru dezvoltarea ÎMM-urilor
 • Profilarea și stabilirea relațiilor se realizează între MIMM-urile moldovenești și cumpărătorii majori
 • Se efectuează analiza comparativă și modernizarea MIMM-urilor
 • Sunt realizate investiții și promovarea exporturilor pentru MIMM-uri
Cost: 
$ 1 695 000.00
Programul Fondului de investiții și inovare în domeniul climei în Moldova

Entitatea ONU implementatoare: FAO (principala agenție), ILO, IOM

Omologul guvernamental: MADRM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • MADRM și-a consolidat capacitatea de a promova specializarea lanțului valoric și crearea locurilor de muncă inteligente din punct de vedere climatic
 • Fondul pentru investiții și inovare în domeniul climei (FIIC) este înființat și funcțional pentru a facilita dezvoltarea lanțului valoric în zonele rurale
 • IMMM-urile, tinerii și femeile - în special migranții și familiile acestora și micii fermieri - au abilități și capacități tehnice îmbunătățite pentru a înființa și dezvolta afaceri ecologice inovatoare

Co-finantare: Finanțare publică (MADRE): 2,3 milioane dolari SUA (580.805 dolari SUA), FIDA: 4M$

Cost: 
$ 8 200 000.00
Furnizarea sprijinului antreprenorial și educativ incluziv pentru grupurile vulnerabile la COVID-19 (tineri, femei, șomeri etc.) elaborând o abordare inovatoare față de infrastructura și programele de distanțare socială

Entitatea ONU implementatoare: UNDP

Omologul guvernamental: MECC, Tekwill, Universitatea Tehnică

Termenul de timp pentru impact: Termen lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Este creat un ecosistem pentru dezvoltarea industriei TIC pentru a contribui la creșterea competitivității R. Moldova
 • Grupurile vulnerabile sunt sprijinite în redresarea de la efectele COVID-19, iar abilitățile lor sunt îmbunătățite și aliniate la nevoile pieței
 • Specialiștii TI din Republica Moldova au acces la programe educaționale și antreprenoriale online stimulate de oportunități
 • Cofinanțarea substanțială va fi asigurată de Universitatea Tehnică din Moldova, USAID și SIDA, în parteneriat cu Tekwill (Centrul de Excelență TIC)
Cost: 
$ 367 000.00
Valorificarea propensiunii de capital și antreprenorială a migranților reveniți și a beneficiarilor de remitențe

Valorificarea propensiunii de capital și antreprenorială a migranților reveniți și a beneficiarilor de remitențe prin încurajarea accesului la finanțare, antreprenoriat și alfabetizare financiară, activități independente, cunoștințe privind inovarea socială și planificarea dezvoltării comunitare și opțiuni de migrație sigure și ordonate

Entitatea ONU implementatoare: IOM, UNDP, FAO, ILO

Omologul guvernamental: MSMPS; MEI, MADRM, ODIMM, ANOFM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Angajarea independentă a șomerilor calificați este promovată prin mentorat și îndrumare, finanțare inițială și sprijin pentru testarea finanțării alternative, inclusiv finanțare participativă și investiții participative, sprijin pentru crearea, promovarea și menținerea platformei de produse și servicii care urmează să fie furnizate online sau offline de către lucrătorii independenți
 • Abilitarea economică a migranților reveniți și a persoanelor vulnerabile care au pierdut venitul din remitențe, beneficiarii de remitențe, precum și alte grupuri afectate negativ de factorii socio-economici legați de COVID-19, este avansată prin îmbunătățirea alfabetizării antreprenoriale și financiare, a accesului la infrastructura de suport și asistență pentru afacerile mici
 • Cunoștințele și expertiza migranților reveniți sunt îmbunătățite în agricultură, mijloace de trai rezistente la climă și dezvoltare rurală durabilă prin asistență tehnică, facilitându-le accesul la informații despre oportunitățile programelor de finanțare de stat și private și consolidarea capacităților în planificarea dezvoltării comunitare; utilizând abordarea de învățare a Școlii fermierilor pentru a integra migranții în comunitățile rurale și a desfășura activități agricole
 • Antreprenoriatul și inovarea socială a tinerilor sunt susținute de consolidarea infrastructurii de sprijin pentru inovare și promovarea dezvoltării și adoptării practicilor și afacerilor bazate pe inovare
 • Migrația sigură și ordonată a cetățenilor moldoveni este îmbunătățită prin programe elaborate pentru facilitarea migrației temporare (circulare) a forței de muncă, adoptarea cadrului și practicilor de recrutare etică și implementarea managementului identității, a evaluărilor sănătății și a programelor de orientare înainte de plecare
Cost: 
$ 3 750 000.00
Susținerea redresării reziliente ecologice în Republica Moldova

Entitatea ONU implementatoare: UNDP (principala agenție), UN Women, UNIDO, ILO

Omologul guvernamental: MADRM, MF, MEI, APL, ODIMM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Dezvoltarea unei societăți mai ecologice, mai rezistente, mai sănătoase și prospere cu emisii scăzute de carbon este facilitată și abilitată de promovarea investițiilor verzi și albastre în tranziția energetică echitabilă, tehnologia inovării ecologice, aptitudini verzi, economia circulară și mecanismele financiare care vor aborda riscurile și pericolele legate de climă
 • Sunt îmbunătățite standardele de mediu și pachetele de stimulare fiscală ecologică
 • Sunt dezvoltate și implementate platforme, politici și cadre de reglementare pentru societățile rezistente
 • Investițiile rezistente și durabile - activități cu potențial ridicat de reducere a gazelor cu efect de seră - sunt promovate prin programe inovatoare și de finanțare inteligentă, inclusiv capital propriu, capital de risc, investitorii providenţiali (business angels), finanțarea participativă (crowdfunding), CPE etc.
 • Măsurile și instrumentele de consolidare a capacității pentru realizarea transformării digitale socio-ecologice și reziliente sunt dezvoltate și implementate pentru a conecta inovația, educația și cercetarea și a asigura furnizarea de servicii de mediu și energetice populației în general, tinerilor și grupurilor vulnerabile.
 • Indicatorii bazați pe gen sunt introduși în programele de economie ecologică. Programele de economie ecologică ale ODIMM evaluate prin prisma genului
 • Întreprinderile sunt ajutate să identifice oportunitățile de ecologizare, inclusiv cu perspectiva de gen
Cost: 
$ 5 150 000.00
Sprijinirea redresării economice și sociale timpurii de la COVID-19 în Republica Moldova prin includerea migranților reveniți și a gospodăriilor vulnerabile dependente de remitențe

Entitatea ONU implementatoare: IOM, ILO, UNDP, UNICEF, FAO

Omologul guvernamental: MSMPS ODIMM, MECC, BRD, MADRM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Sistemul național de protecție socială este evaluat, susținut și capacitat la nivel național și local pentru a răspunde la creșterea revenirii foștilor migranți moldoveni
 • Serviciile publice relevante de ocupare a forței de muncă ajung la 10.000 de persoane și oferă instrumente inovatoare pentru furnizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă, inclusiv abilitățile și recalificarea migranților reveniți; alfabetizarea digitală, financiară și antreprenorială este îmbunătățită; se promovează activitatea independentă a șomerilor calificați, inclusiv în sectorul agricol; și se dezvoltă o platformă digitală de piață pentru a facilita reintegrarea cu succes pe piața muncii a persoanelor din grupurile vizate
 • Mecanismele de sprijin pentru întreprinderile mici sunt stabilite sau actualizate și 500 de migranți reveniți sunt, ca rezultat, integrați în activități antreprenoriale
 • Resursele din diasporă sunt mobilizate pentru recuperarea și dezvoltarea comunității, părțile interesate locale, inclusiv autoritățile publice locale, comunitățile locale de afaceri și persoanele returnate, sunt abilitate să aplice în comun măsuri de recuperare post-criză și, în rezultat, 20.000 de persoane beneficiază de măsurile implementate
 • Condițiile de siguranță și organizate sunt negociate cu trei țări de destinație ale migranților moldoveni, facilitând „re-migrarea” a până la 600 de persoane revenite care se confruntă cu dificultăți și șomaj la revenirea în R. Moldova
Cost: 
$ 3 570 000.00
Total fonduri: $ 36 539 403.00
Toate agențiile
UNFPA
IOM
UNICEF
UN Women
UNDP
WHO
Asigurarea accesului APL-urilor la date exacte pentru a sprijini eforturile de redresare de la COVID-19 la nivel local

Entitatea ONU implementatoare: UNFPA

Omologul guvernamental: BNS, Centrul de Cercetări Demografice

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • 36 de profiluri demografice raionale sunt dezvoltate pe baza celor mai recente estimări ale populației și migrației ale BNS
 • Este dezvoltată și funcțională o platformă a populației privind COVID-19 Pregătirea pentru cartografierea implicațiilor COVID-19 pentru fiecare raion
 • BNS este sprijinit pentru a îmbunătăți schimbul de date între diferiți deținători de date pentru a furniza date exacte și în timp util ca răspuns la pandemia de COVID-19 în diferite sectoare
 • Platforma globală a populației actualizată cu cele mai recente date privind sondajele de generație și de gen.
Cost: 
$ 350 000.00
Dezvoltarea unui sistem de monitorizare pentru evaluarea numărului și profilurilor de vulnerabilitate ale migranților reveniți și familiilor vulnerabile afectate de pierderea remitențelor în urma crizei COVID-19

Entitatea ONU implementatoare: IOM

Omologul guvernamental: MSMPS, MI, IGPF, BNS

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Datele sunt actualizate și analizate în mod regulat cu privire la numărul și profilurile migranților care revin și familiile vulnerabile afectate de pierderea remitențelor, pe o perioadă de până la doi ani, prin utilizarea unor soluții de anchetă rapidă, bazate pe metodologia OIM Matricea de urmărire a deplasărilor
 • Sunt furnizate dovezi pentru elaborarea politicilor și programarea în privința a până la 350.000 de migranți moldoveni care revin până la mijlocul anului 2022 ca urmare a restricțiilor induse de COVID-19 și a dificultăților economice din țările de destinație
Cost: 
$ 380 000.00
Generarea dovezilor, informațiilor și analizelor privind impactul socioeconomic al COVID-19 asupra remitențelor și mecanismelor de gestionare a familiilor care contează pe ele

Entitatea ONU implementatoare: UNICEF (principala agenție), IOM, UNFPA

Omologul guvernamental: BNS, MSMPS, APL

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

Este elaborat un plan de atenuare pe termen mediu cu autoritățile de la nivel central și local pe baza recomandărilor evaluării impactului, inclusiv simulările și exercițiile pilot necesare, pentru a ajuta la prevenirea căderii (mai profunde) în sărăcie a familiilor afectate direct sau indirect de pandemie și de criza economică

Cost: 
$ 150 000.00
Consolidarea capacității sistemului statistic național de a produce date administrative calitative și în timp util pentru monitorizarea aspectelor socioeconomice pentru răspunsuri mai bune în situații de urgență

Entitatea ONU implementatoare: UNWOMEN

Omologul guvernamental: BNS, MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Un set de indicatori necesari pentru a sprijini răspunsurile de urgență sunt susținute cu date administrative calitative și în timp util
 • Există o platformă ușor de utilizat pentru diseminare, iar datele granulate sunt publicate în timp util
 • Utilizatorii de date au abilități și capacitate de a utiliza datele pentru răspunsuri strategice mai bune
 • Indicatorii ODD în funcție de gen au metodologia și capacitățile de colectare în cadrul producătorilor de date
Cost: 
$ 500 000.00
Îmbunătățirea calității aerului prin sprijinirea operatorilor de transport și implementarea unor măsuri ecologice

Entitatea ONU implementatoare: UNDP

Omologul guvernamental: MEI, ANTA, Agenția de Mediu, APL-uri, MADRM

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni) spre mediu (3-6 luni)

Produsele Proiectului:

În contextul crizei COVID-19, calitatea aerului s-a dovedit a fi un catalizator care duce la o incidență mai mare a cazurilor grave și critice, iar acest lucru este probabil legat de incidența mai mare a bolilor respiratorii într-un mediu foarte poluat.

 • Este dezvoltată o rețea extinsă de monitoare a calității aerului în jurul orașelor și al țării
 • Sunt promovate politici, instrumente fiscale și stimulente noi pentru a impulsiona transformări în sectorul transporturilor (inclusiv promovarea vehiculelor cu emisii reduse sau zero)
 • Sunt stabilite rute și programe de transport mai eficiente
 • Este sprijinită întocmirea unei hărți digitale a sistemului de transport existent
 • Infrastructura care beneficiază mijloacele alternative de transport urban - cum ar fi bicicletele,  partajarea automobilelor (electrice) - este îmbunătățită.
Cost: 
$ 3 000 000.00
Construirea, implementarea și utilizarea unui sistem de avertizare timpurie (SAT) bazat pe un sistem cu mai multe straturi de noi dovezi și algoritmi deschiși

Entitatea ONU implementatoare: UNDP (principala agenție), IOM, UNFPA

Omologul guvernamental: Cancelaria de Stat

Termenul de timp pentru impact: Mediu (3-6 luni)

Produsele Proiectului:

 • Un concept pentru SAT, seturi de date structurate și algoritmi de triangulare sunt partajate și co-proiectate;
 • Infrastructura și mediul SAT sunt dezvoltate, inclusiv parteneriatele necesare cu Guvernul, sectorul privat și Agenția Spațială Europeană (unele memorandumuri sunt în vigoare)
 • Sunt construite cazuri de utilizare specifice țării privind alimentația, energia și sărăcia de mobilitate și hărți dinamice ale nesiguranțelor; Tabloul de bord și mediul existent aferent COVID-19 pentru a vizualiza cazurile de utilizare este utilizat și actualizat pentru a reflecta, de asemenea, aspecte legate de impactul socio-economic al COVID-10 (revenirea migranților, impactul reducerii remitențelor asupra vulnerabilităților și valorificarea competențelor și a capitalului migranților reveniți)
 • Sunt organizate sesiuni de consolidare a capacității pentru părțile interesate-cheie cu privire la utilizarea serviciilor, utilizarea algoritmilor deschiși și testarea (învățarea automată/inteligență artificială) pentru serviciile și utilizarea viitoare
 • Documentele tematice de politici sunt elaborate în jurul cazurilor de utilizare specifice și a modului în care acestea sunt utile pentru abordarea deciziilor de politici; cazuri de utilizare cheie sunt utilizate pentru procesele de dezvoltare a strategiei sectoriale, în conformitate cu Agenda ODD

Co-finantre: $ 370,000 (cu o contribuție potențială din partea sectorului privat și a Agenției Spațiale Europene)

Cost: 
$ 370 000.00
Colaborare multilaterală pentru sprijin macroeconomic sporit în contextul post-COVID-19

Entitatea ONU implementatoare: UNDP

Omologul guvernamental: MEI, M F

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Capacitățile naționale sunt îmbunătățite pentru o abordare mai sistemică și coordonată a politicii macroeconomice
 • Sunt generate date suplimentare sau alternative privind termene de executare mai scurte pentru a completa statisticile convenționale în R. Moldova
 • Sunt susținute raționalizarea cheltuielilor de investiții capitale și continuarea programului de investiții capitale
Cost: 
$ 250 000.00
Îmbunătățirea finanțării ODD în Republica Moldova

Entitatea ONU implementatoare: UNDP (principala agenție), UNICEF, UNFPA, WHO

Omologul guvernamental: MF, MEI, MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Se efectuează o evaluare aprofundată a finanțării dezvoltării, cu accent pe drepturile omului;
 • Un cadru de finanțare național integrat (CFNI) și o strategie de finanțare integrată pentru Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030” sunt dezvoltate și implementate
 • CFNI este dezvoltat și implementat în domeniile dezvoltării timpurii a copiilor și al gestionării deșeurilor, inclusiv analize aprofundate ale fluxurilor financiare și stimulente și politici de finanțare în domeniile respective
Cost: 
$ 1 000 000.00
Total fonduri: $ 6 000 000.00