Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 

Languages

Protejarea oamenilor

Entități ONU
12
Parteneri
21
Proiecte
26
Buget/necesități ($ SUA)
21.5M
Finanțate (US$)
3.03M (14% finanțat) din 21.50M
3.03M
 
Răspunsul Organizației Națiunilor Unite în domeniul protecției sociale și al serviciilor de bază va sprijini Guvernul în adaptarea și extinderea serviciilor în mai multe domenii.
Acțiuni cheie: 
Sisteme de protecție socială rezistente și pro-săraci;
Servicii esențiale de hrană și nutriție;
Servicii de apă de calitate și sanitație neîntrerupte;
Învățare susținută pentru toți copiii și adolescenții, de preferință în școli și educație non-formală;
Servicii și programe neîntrerupte pentru tineri prin centre de tineret și alte instituții locale, inclusiv programe privind bunăstarea mentală;
Servicii sociale neîntrerupte și identificarea unui tip alternativ de servicii de îngrijire;
Asistență socială orientată către familiile vulnerabile afectate de scăderea veniturilor din remitențe și indemnizațiile de șomaj pentru migranții reveniți eligibili;
Servicii publice neîntrerupte (poliție, penitenciare, Biroul Național de Statistică etc.);
Reconceperea și digitalizarea serviciilor publice;
Asigurarea unui cadru pentru o migrație sigură și ordonată pentru migranții reveniți care decid să emigreze din nou;
Dezvoltarea serviciilor de reintegrare socială și economică pentru migranții reveniți și familiile acestora;
Servicii de sănătate neîntrerupte pentru tuberculoză/ HIV (prevenire (inclusiv prevenirea transmiterii de la mamă la copil), tratament antiretroviral, îngrijire și sprijin, inclusiv pentru femei);
Furnizarea asistenței psiho-sociale și legale online și acces la centre de plasament pentru supraviețuitorii violenței de gen (SVG);
Servicii pentru persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități, refugiații și alte grupuri vulnerabile;
Campanii de sensibilizare cu privire la riscurile COVID-19 și promovarea ideii că oamenii sunt responsabili social pentru încetarea răspândirii.
 
30% au crescut apelurilor de urgență legate de violența domestică
 
150.000 elevi nu au avut acces la procesul școlar
 
83% migranți moldoveni au fost afectați de criză

Reprogramarea resurselor existente, proiecte noi de răspuns la COVID19 și posibilități de finanțare

Reprogramarea resurselor existente
Proiecte finanțate
Proiecte nefinanțate
Toate agențiile
UNFPA
UN Women
IOM
UNICEF
Comunicarea riscurilor, sprijin pentru sectorul educational, achizitionarea truselor igienice și alimentare
 • Tablou de bord de monitorizare în timp real a cazurilor de COVID-19; 
 • Evaluarea impactului COVID-19 asupra tinerilor și persoanelor în vârstă;
 • Achiziționarea truselor igienice pentru centrele de plasament, truse alimentare și igienice pentru persoanele în vârstă cele mai vulnerabile;
 • Comunicarea riscurilor;
 • Sprijin pentru sectorul educațional: program de sprijin psihologic pentru tineri și sprijin pentru instituțiile și elevii VET pentru a asigura continuitatea programului educațional.
Termenul de timp pentru impact: 
March 2020 to December 2020
Sursa de finanțare: 
UNFPA
Cost: 
$ 425 000.00
Achiziționarea de produse igienice, produse alimentare și EIP

Sprijinul va fi oferit centrelor de plasament/ONG-urilor și asistenților sociali din toate raioanele și din Transnistria.

Termenul de timp pentru impact: 
March 2020 to April 2020
Sursa de finanțare: 
Government of Sweden
Cost: 
$ 200 000.00
Achiziționarea a 1.500 de viziere, 240 sticle de spray antiseptic (câte 5 litri fiecare) și 36 de termometre digitale pentru Poliția de Frontieră
Termenul de timp pentru impact: 
May 2020
Cost: 
$ 11 884.80
Consolidarea acțiunii de gen în raioanele Cahul și Ungheni

Achiziționarea

 • seturi de igienă și protecție personală pentru membrii EMD-e din Cahul și Ungheni;
 • cutii igienice și alimentare pentru familiile vulnerabile cu copii;
 • materiale educaționale și cărți pentru copii de diferite grupuri de vârstă.
Termenul de timp pentru impact: 
April 2020 to May 2020
Sursa de finanțare: 
EU
Cost: 
$ 100 000.00
Consolidarea acțiunii de gen în raioanele Cahul și Ungheni

Achiziționarea

 • seturi de igienă și protecție personală pentru membrii EMD-e din Cahul și Ungheni;
 • cutii igienice și alimentare pentru familiile vulnerabile cu copii;
 • materiale educaționale și cărți pentru copii de diferite grupuri de vârstă.
Termenul de timp pentru impact: 
April 2020 to May 2020
Sursa de finanțare: 
EU
Cost: 
$ 55 000.00
Sprijin pentru revenirea migranților moldoveni blocați din cauza COVID-19 și sensibilizarea cu privire la COVID-19 în eforturile R. Moldova privind traficul de persoane
Termenul de timp pentru impact: 
July 2020 to December 2020
Sursa de finanțare: 
Government of Norway
Cost: 
$ 15 000.00
Total fonduri: $ 806 884.80
Toate agențiile
UNICEF
UN Women
IOM
Achiziționarea de computere și truse educaționale pentru cei mai vulnerabili copii

Instruire online națională pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar cu privire la atitudinea pozitivă din partea părinților în timpul pandemiei, perioadei de tranziție și recuperare de la COVID-19.

Termenul de timp pentru impact: 
April 2020 to July 2020
Sursa de finanțare: 
GPE
Cost: 
$ 70 000.00
Furnizarea materialelor imediate și preventive care vor fi livrate grupurilor vizate de femei vulnerabile, inclusiv femei afectate de violență; cele care trăiesc în centre de plasament, femei care trăiesc cu HIV și SIDA, femei cu dizabilități și Rome
Termenul de timp pentru impact: 
May 2020 to September 2020
Sursa de finanțare: 
COVID19 Multi Partner Trust Fund
Cost: 
$ 130 000.00
Sprijin pentru victimele violenței domestice; sprijin pentru funcționarea centrului de plasament pentru protecția și asistența victimelor violenței domestice și ale traficului de persoane.
Termenul de timp pentru impact: 
April 2020 to September 2020
Sursa de finanțare: 
Government of UK
Cost: 
$ 71 900.00
Furnizarea asistenței și serviciilor de ajutor pentru femei și bărbați aflați în situație de risc din cauza pandemiei de COVID-19 de pe ambele maluri ale râului Nistru, inclusiv 11 raioane.
Termenul de timp pentru impact: 
September 2020 to August 2021
Sursa de finanțare: 
Austrian Development Agency (ADA)
Cost: 
$ 159 626.01
Sprijin pentru comunicarea riscurilor, prevenirea infecțiilor, furnizarea materialelor de igienă critice și evaluarea impactului socioeconomic al COVID- 19 asupra celor mai vulnerabile familii și copii.
Termenul de timp pentru impact: 
January 2021
Sursa de finanțare: 
USAID
Cost: 
$ 1 550 000.00
Total fonduri: $ 1 981 526.01
Toate agențiile
UN Women
UNFPA
UNICEF
UNDP
FAO
OHCHR
ILO
ITU
UNESCO
UNODC
IOM
WHO

Dacă sunteți interesat să susțineți oricare din proiectele prezentate mai jos, vă rugăm să contactați Oficiul Coordonatorului Rezident ONU Moldova la adresa de email rco.moldova@un.org sau agenția ONU care va implementa proiectul.

Sporirea accesului femeilor vulnerabile și a persoanelor aflate în întreținerea acestora la alimente și alte provizii esențiale, inclusiv la cele de prevenire

Entitatea ONU implementatoare: UNWOMEN

Omologul guvernamental: MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni)

Produsele Proiectului:

Femeile din grupuri vulnerabile, inclusiv femeile rome, femeile cu dizabilități, lucrătoarele sexuale, mamele singure, femeile cu venituri mici sau fără venit etc., au acces la produse alimentare, de îngrijire personală și igienă, precum și materiale de protecție.

Cost: 
$ 350 000.00
Creșterea accesului victimelor violenței domestice la servicii esențiale în timpul crizei

Entitatea ONU implementatoare: UNFPA, UNWOMEN, UNICEF

Omologul guvernamental: MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Victimele violenței domestice din centrele de plasament au acces la produse de îngrijire personală și igienă și la materiale de protecție
 • ONG-urile și centrele de plasament sunt dotate cu spații adecvate și toate produsele necesare pentru îngrijirea și igiena personală, precum și materiale de protecție pentru servicii de sprijin continuu pentru beneficiari.
 • ONG-urile, centrele de plasament și alți furnizori de servicii pot oferi servicii de asistență utilizând orice formă de comunicare (zoom, skype, WhatsApp, Viber etc.)
 • Se oferă sprijin structurilor guvernamentale locale și furnizorilor de servicii pentru a asigura spații sigure și deprinderi de viață pentru femeile sărace și vulnerabile. Serviciile sunt reconcepute și diversificate, inclusiv pilotarea serviciilor mobile.
 • Este asigurat accesul copiilor victime ale violenței la servicii psihosociale
Cost: 
$ 1 900 000.00
Sprijin pentru modernizarea serviciilor educaționale în școlile publice și digitalizarea serviciilor educaționale

Entitatea ONU implementatoare:  UNDP (principala agenție), UNICEF

Omologul guvernamental: MECC, școlile publice, sectorul privat

Termenul de timp pentru impact: Mediu spre lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Se oferă sprijin Ministerului Educației și școlilor publice pentru a digitaliza curriculum-ul public și a oferi o platformă de formare unică/ standardizată pentru schimbul de conținut, metode și conexiune între copii și personalul didactic. Aceasta integrează, în măsura posibilului, platformele și instrumentele utilizate în prezent (pe baza înțelegerii între personalul didactic a instrumentelor care până acum au funcționat).
 • Sectorul privat este conectat ca parteneri și furnizori de soluții pentru a menține toate soluțiile digitale.
 • Curriculum-ul pentru școlile primare și medii este complet digitalizat (în română, rusă etc.) cu conținut digitalizat standardizat, precum și toate celelalte instrumente care susțin învățarea online
 • Profesorii și elevii primesc sprijin extins pentru dezvoltarea capacităților în utilizarea instrumentelor digitale
 • Prezența infrastructurii de bază și a conectivității este asigurată acolo unde este necesar
Cost: 
$ 2 000 000.00
Facilitarea continuității învățării prin dezvoltarea și furnizarea de materiale, suport și echipamente TI pentru profesori, elevi și părinți

Entitatea ONU implementatoare: UNICEF

Omologul guvernamental: MECC

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni)

Produsele Proiectului:

16.000 de elevi și 2.600 de profesori sunt acoperiți cu sprijin pentru învățarea la distanță, inclusiv echipamente, conexiuni, instruire, informații și materiale

Cost: 
$ 700 000.00
Îmbunătățirea accesului la apă și sanitație în școli, inclusiv în regiunea Găgăuzia

Entitatea ONU implementatoare: UNICEF, UNDP(principala agenție)

Omologul guvernamental: MECC, Autoritățile regionale găgăuze

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

Accesul în școlile rurale este asigurat la servicii esențiale de sanitație pentru elevi și personal. Inițiativa se va concentra pe două componente majore:

 • La nivel național: se oferă instruire cu privire la practicile de igienă sănătoase și sigure și se livrează materiale de igienă.
 • La nivel regional: toaletele din școlile și grădinițele din regiunea Găgăuzia sunt reabilitate fizic (10.000 de elevi). Sunt instalate blocuri sanitare (toalete cu apă curentă cu tratarea apelor uzate) pentru a asigura condiții de igienă adecvate.
Cost: 
$ 2 000 000.00
Sprijinirea producției agricole durabile, accesul la alimente și dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare cu alimente

Entitatea ONU implementatoare: FAO

Omologul guvernamental: MADRM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Asistența și consilierea tehnică sunt oferite agricultorilor care contribuie la lanțurile naționale de aprovizionare cu alimente
 • Se acordă granturi de corelare pentru menținerea standardelor de calitate în producția agricolă
 • Sprijinirea fermierilor în atenuarea efectelor secetei de anul trecut prin sprijin tehnic în noul sezon de plantare
Cost: 
$ 1 000 000.00
Sprijinul pentru salvarea vieții și abilitarea femeilor în vârstă și a femeilor cu dizabilități din Moldova

Entitatea ONU implementatoare: UNFPA (principala agenție), OHCHR

Omologul guvernamental: MSMPS, Agenția Națională Asistență Socială, Biroul Avocatului Poporului, Serviciul de Urgență 112, Primăria Chișinău

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni) până la lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Pachetele de salvare a vieții (alimente și prânzuri calde, truse igienice, măști adaptate pentru persoanele cu dizabilități de auz) și accesul la tehnologii de asistență sunt oferite celor mai vulnerabile 20.000 de femei în vârstă și femeilor cu dizabilități, inclusiv celor din rândul apatrizilor, solicitanților de azil și refugiaților
 • Toate cele 3.663 de femei și bărbați în vârstă din 40 de instituții rezidențiale (10 centre temporare și 30 de centre de plasament pe termen lung) sunt echipate cu EIP, prevenirea VBG în rândul persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale este susținută și se facilitează interacțiunea cu membrii familiei
 • Asistență psihologică și informațională, sfaturi sociale și medicale sunt oferite femeilor în vârstă singure și izolate și femeilor cu dizabilități prin (1) o serie de emisiuni TV/radio dedicate și (2) un program de asistență telefonică
 • Este dezvoltată o rețea de servicii de transport pentru a asigura accesul la asistența medicală primară pentru cele mai vulnerabile femei în vârstă și femei cu dizabilități din zonele îndepărtate.
 • Competențele digitale ale celor mai vulnerabile femei în vârstă, inclusiv ale femeilor în vârstă cu dizabilități, sunt consolidate pentru a solicita asistență medicală, socială, informațională și psihologică prin dialog intergenerațional cu fetele adolescente
 • Stabilirea mecanismelor consultative locale este sprijinită pentru un răspuns cuprinzător și redresare de la COVID-19 la nivel local și central, cu participarea femeilor în vârstă și a femeilor cu dizabilități în cinci comunități
 • Răspunsul sistemului de sănătate este consolidat la cazurile de VBG ale femeilor în vârstă și ale femeilor cu dizabilități și stabilește traseul de referire a femeilor în vârstă și a femeilor cu dizabilități către serviciile de VBG
 • Curriculum-urile studenților de la asistența socială sunt revizuite din perspectiva ABDO, iar capacitatea personalului serviciilor publice de asistență socială, inclusiv a celor care lucrează în instituții rezidențiale pentru persoane cu dizabilități și femei în vârstă și a ONG-urilor locale, este consolidată pe o abordare bazată pe drepturile omului la serviciile sociale în contextul pandemiei de COVID-19
Cost: 
$ 900 000.00
Consolidarea rezilienței tinerilor prin programe de educație pentru deprinderile de viață, inclusiv un program de sprijin psihologic

Entitatea ONU implementatoare: UNFPA (principala agenție), UNICEF, UN Women

Omologul guvernamental: MECC, Universitatea Tehnică

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1 - 3 luni) până la lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Asistența psihologică pentru tineri și profesori este dezvoltată și implementată cu accent pe perioada de redresare de la COVID-19
 • Școlile sunt capabile să ofere în mod durabil programe de educație bazate pe deprinderile de viață, inclusiv în situații de criză, în baza materialelor inovatoare și a capacităților sporite ale cadrelor didactice
 • Tinerii au acces la educație bazată pe deprinderile de viață prin educație de la egal la egal
 • Profesorii, părinții și membrii comunității promovează și susțin dreptul tinerilor la programe de educație bazate pe deprinderi de viață și la un stil de viață sănătos
 • Stereotipurile sunt combătute în rândul profesorilor, părinților și societate în general, iar fetele sunt încurajate să urmeze STEM și TIC
 • Curriculum-urile universităților care oferă educație TIC sunt revizuite pentru a spori abilitățile de angajare ale tinerilor
Cost: 
$ 750 000.00
Instituțiile VET și căminele dezvoltă capacitatea de a asigura continuitatea educației, în special pentru cei mai vulnerabili și din zonele rurale, prin infrastructura WASH și instruirea în domeniul prevenirii COVID-19

Entitatea ONU implementatoare: UNFPA

Omologul guvernamental: MECC, instituțiile VET

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1 - 3 luni) până la lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • 91 de instituții VET și cămine studențești sunt dotate cu materiale de sanitație și igienă pentru un mediu sigur
 • Instituțiile VET sunt dotate cu echipamente TI pentru a asigura accesul a 45.000 de elevi VET (70% din mediul rural) la învățarea digitalizată
 • Sunt ținute instruiri privind schimbarea comportamentului pentru elevii și profesorii VET în domeniul prevenirii COVID-19
Cost: 
$ 700 000.00
Asigurarea accesului continuu la ÎPT în R. Moldova prin crearea unei platforme de învățare electronică ÎPT

Entitatea ONU implementatoare: ILO (principala agenție), ITU, UNESCO, UN WOMEN

Omologul guvernamental: MECC, instituțiile VET, centrele de excelență

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Autoritățile și instituțiile ÎPT și-au consolidat capacitatea de a elabora standarde, a ghida și a facilita o abordare comună a implementării ÎPT la nivel național
 • Școlile ÎPT, în special profesorii și instructorii, au capacități sporite de dezvoltare și implementare a învățării electronice de calitate și a învățării mixte, inclusiv cunoștințe în siguranța digitală
 • Experiențele-pilot în e-learning pentru ÎPT sunt aplicate în 3 ocupații diferite și 3 lecții diferite învățate în școlile ÎPT sunt înregistrate și analizate
 • Continuitatea ÎPT și accesibilitatea la învățarea electronică în ÎPT sunt asigurate pentru toți copiii și tinerii defavorizați
 • Accesul la resursele TIC și conectivitatea la internet este permisă și crește gradul de conștientizare a spațiilor de comunicare virtuală fără hărțuire pentru elevi și profesori
Cost: 
$ 600 000.00
Dotarea deținuților afectați de COVID-19 și a gărzilor și escortelor penitenciare cu echipamente de protecție

Entitatea ONU implementatoare: UNODC

Omologul guvernamental: MJ, MSMPS, APS, INP

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni)

Produsele Proiectului:

 • 1.000 de gardieni și escorte au acces la EIP, inclusiv mănuși, măști și produse igienice, timp de 3 luni
 • 2.000 de brățări electronice de monitorizare sunt achiziționate și livrate pentru a satisface nevoile deținuților (de pe ambele maluri) care sunt escortați la spitalele publice
Cost: 
$ 500 000.00
Abilitarea femeilor și fetelor care suferă de violență să folosească serviciile esențiale disponibile, accesibile și de calitate și să spargă ciclul violenței prin independență economică și un mediu social schimbat la nivel comunitar

Entitatea ONU implementatoare: UNWOMEN (principala agenție), UNFPA, ILO

Omologul guvernamental: MSMPS, MI, MJ

Termenul de timp pentru impact: Mediu (3 - 6 luni) până la lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Mecanismul multisectorial consolidat, calitatea serviciilor esențiale îmbunătățită și capacitatea furnizorilor de servicii sporită pentru a răspunde violenței de gen, inclusiv prin adaptarea serviciilor la drepturile și nevoile femeilor cu dizabilități
 • Femeile sunt legate de generarea veniturilor și oportunitățile de angajare, în acelaș timp dezvoltându-și abilitățile și conectându-le la structurile de luare a deciziilor
 • Capacitățile serviciilor de plasament sunt consolidate și adaptate la nevoile femeilor cu dizabilități
 • Stigmatizarea, discriminarea și normele sociale dăunătoare care susțin practicile VÎF sunt abordate la nivelul comunității
 • Femeile vulnerabile sunt sprijinite să acceseze serviciile sociale de bază în mod echitabil și sigur, reunind în același timp comunitățile și construind lanțuri de dialog mai puternice între cetățeni și oficialii locali
Cost: 
$ 3 000 000.00
Abordarea provocărilor de protecție socială bazate pe mobilitatea umană aferentă COVID-19 prin îmbunătățirea planificării inovatoare

Abordarea provocărilor de protecție socială bazate pe mobilitatea umană aferentă COVID-19 prin îmbunătățirea planificării inovatoare, bazate pe dovezi, a coordonării de urgență și a planificării gestionării, a răspunsului și serviciilor politice și a capacităților de prevenire și control al infecțiilor.

Entitatea ONU implementatoare: UNICEF, IOM, UNDP, UNFPA, WHO, OHCHR

Omologul guvernamental: MSMPS, MI, BNS, IGPF, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Baza națională de dovezi este îmbunătățită pentru răspunsul operațional și de politici la provocările de protecție socială declanșate de criza COVID-19, luând în considerare o abordare intersectorială și vulnerabilitățile multiple ale persoanelor afectate de COVID-19, inclusiv persoanele returnate și gospodăriile afectate de scăderea veniturilor provenite din remitențe, implementând mecanisme inovatoare, durabile și deținute la nivel național
 • Prevenirea și protecția împotriva COVID-19 a grupurilor vulnerabile cu mobilitate ridicată sunt încurajate prin cadre de coordonare îmbunătățite, informații, educație, comunicare a riscurilor, activități de schimbare a comportamentului, combaterea discriminării și efectuarea sondajelor periodice de cunoaștere comportamentală
 • Prevenirea și controlul infecțiilor sunt îmbunătățite în toate instituțiile educaționale prin dezvoltarea și furnizarea pachetelor de instruire a personalului cu privire la COVID-19, efectuarea unei investigații sero-epidemiologice COVID-19 în rândul copiilor și implementarea activităților specifice de prevenire (inclusiv imunizarea)
 • Protecția grupurilor vulnerabile afectate de provocările de mobilitate aferente COVID-19 îmbunătățită prin sprijinirea dezvoltării și implementării strategiilor de recuperare direcționate, a politicilor, a planurilor și a soluțiilor inovatoare, planificare îmbunătățită a gestionării urgențelor și răspunsului și angajarea diasporei cu calificare înaltă
Cost: 
$ 2 550 000.00
Promovarea îmbătrânirii active, inclusiv a vieții profesionale productive și consolidarea rezistenței la situații de pandemie la persoanele în vârstă

Entitatea ONU implementatoare: UNFPA (principala agenție), OHCHR, ILO

Omologul guvernamental: MSMPS, Consiliul pentru egalitate

Termenul de timp pentru impact: Mediu (3-6 luni) până la lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Promovarea angajării femeilor și bărbaților în vârstă pe piața muncii;
 • Dezvoltarea de programe de îmbătrânire active și sănătoase;
 • Dezvoltarea și pilotarea unui program de instruire la locul de muncă pentru lucrătorii adulți;
 • Îmbunătățiți cadrele de politici LLL
 • Campanie mass-media pentru creșterea gradului de conștientizare și informarea adulților în vârstă cu privire la măsurile de protecție și mecanismele de coping în contextul COVID-19 implementat;
Cost: 
$ 1 000 000.00
Consolidarea capacității serviciului de probațiune de a spori securitatea și accesul la justiție al victimelor violenței domestice

Entitatea ONU implementatoare: UNDP, UN WOMEN

Omologul guvernamental: MJ, IPN

Termenul de timp pentru impact: Mediu spre lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Serviciul de probațiune a îmbunătățit capacitățile instituționale și digitale pentru a asigura monitorizarea electronică a agresorilor în cazurile de violență domestică la scară națională
 • Procedurile standard de operare și programul de probă pentru cazurile de violență domestică sunt elaborate/actualizate și puse în practică
 • Mecanismele de coordonare interinstituțională sunt stabilite între actorii din lanțul de justiție pentru a asigura utilizarea rapidă și eficientă a monitorizării electronice
 • Serviciul de probațiune a îmbunătățit capacitățile tehnice pentru gestionarea electronică a cazurilor și furnizarea serviciilor digitale
Cost: 
$ 600 000.00
Consolidarea capacității serviciului de tip Bamahus pentru victimele și martorii infracțiunilor

Entitatea ONU implementatoare: UNICEF

Omologul guvernamental: MSMPS, MJ

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

Spațiile de servicii de tip Barnahus și angajații sunt sprijiniți pentru a îmbunătăți infrastructura și a-și consolida capacitățile

Cost: 
$ 200 000.00
Total fonduri: $ 18 750 000.00

Entități ONU

Parteneri