Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 

Languages

Răspuns macroeconomic și colaborare multilaterală

Entități ONU
7
Parteneri
12
Proiecte
12
Buget/necesități ($ SUA)
6.3M
Finanțate (US$)
0.33M (5% finanțat) din 6.30M
0.33M
 
Răspunsul macroeconomic la COVID-19 și colaborarea multilaterală trebuie să fie ghidate și bazate pe o evaluare rapidă a impactului potențial al crizei; o evaluare a spațiului fiscal disponibil pentru creșterea cheltuielilor; și o analiză a priorităților de politici și a măsurilor de politici disponibile.
Acțiuni cheie: 
Furniza servicii analitice, de consiliere și asistență tehnică;
Spori sprijinul tehnic acordat Guvernului pentru a îmbunătăți baza de dovezi pentru elaborarea politicilor;
Sprijini producția și analiza cifrelor cu privire la populație, inclusiv migrația internă și externă și indicatorii demografici atât la nivel național, cât și subnațional;
Analiza impactul specific al crizei COVID-19 asupra bunăstării migranților reveniți și a gospodăriilor afectate de reducerea veniturilor din remitențe;
Consilia cu privire la monitorizarea cheltuielilor sociale și cartografierea bugetelor pentru priorități de dezvoltare socială echitabile în funcție de gen pentru a ajuta Guvernul să reechilibreze cheltuielile publice;
Efectua evaluări cuprinzătoare ale impactului la nivel de gospodărie și întreprinde analize ale impactului socioeconomic al crizei, specifice contextului;
Coordona îndeaproape cu instituțiile financiare internaționale partenere (precum Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei);
Îmbunătăți capacitățile naționale pentru politica macroeconomică, inclusiv crearea unui sistem de avertizare timpurie, găzduit de Ministerul Economiei și Infrastructurii, pentru a asigura colectarea și analiza continuă a datelor relevante;
Sprijini raționalizarea și continuarea programelor de investiții de capital.
 
5,2% se va reduce PIB-ul țării în 2020
 
24-27% vor scădea remitențele în 2020
 
HORECA cel mai afectat sector

Reprogramarea resurselor existente, proiecte noi de răspuns la COVID19 și posibilități de finanțare

Reprogramarea resurselor existente
Proiecte finanțate
Proiecte nefinanțate
Toate agențiile
UNECE
Intensificarea utilizării de date noi și tradiționale pentru consolidarea și accelerarea procesului decisional bazat pe evidenta în contextul recuperării COVID-19 în Moldova

Consolidarea capacității Biroului Național de Statistică (BNS) din Moldova de a produce date fiabile și în timp util pentru a consolida și accelera procesele de luare a deciziilor bazate pe dovezi în jurul recuperării COVID-19.
O evaluare inițială rapidă a impactului pandemiei asupra celor mai vulnerabile populații și microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii a arătat că pandemia este atât o criză a sănătății, cât și o criză socială și economică care îi afectează disproporționat pe cei din deja situații dezavantajate și extrem de vulnerabile precum și anumite sectoare ale economiei. În plus, criza are ca rezultat noi vulnerabilități pentru grupurile vulnerabile existente și creează, de asemenea, un mediu propice apariției de noi populații vulnerabile.

Termenul de timp pentru impact: 
May 2020 to May 2021
Sursa de finanțare: 
UNECE
Cost: 
$ 17 000.00
Total fonduri: $ 17 000.00
Toate agențiile
UNICEF
UNDRR
UN Women
Dezvoltarea unui profil socioeconomic și evaluarea nevoilor persoanelor care trăiesc cu HIV afectate de COVID-19.
Termenul de timp pentru impact: 
September 2020 to December 2020
Sursa de finanțare: 
UNAIDS
Cost: 
$ 18 000.00
Consolidarea rezilienței la dezastre la nivel local, inclusiv la pericolele biologice:
 • Tabelul de marcaj privind rezistența orașelor la dezastre și anexa cu privire la sănătate al acestuia, lansat pentru a identifica lacunele în capacitatea de reziliență a unor orașe selectate;;
 • Bune practici în ceea ce privește măsurile de reducere a riscurilor difuzate la nivel local pentru a îmbunătăți învățarea de la egal la egal și lecțiile învățate în răspunsul la COVID-19 la nivel local;
 • Reziliența orașelor întărită prin sprijinirea autorităților locale pentru efectuarea evaluărilor rezistenței, inclusiv o monitorizare specială a dimensiunii de sănătate, și promovarea integrării pericolelor biologice și a riscurilor pandemice în planurile sau strategia locală de reducere a riscurilor de dezastru.
Termenul de timp pentru impact: 
September 2020 to March 2021
Sursa de finanțare: 
UNDRR
Cost: 
$ 30 000.00
Achiziționarea de EIP și consumabile pentru femeile vulnerabile
Termenul de timp pentru impact: 
June 2020 to May 2021
Sursa de finanțare: 
Government of Japan
Cost: 
$ 268 700.00
Total fonduri: $ 316 700.00
Toate agențiile
UNFPA
IOM
UNICEF
UN Women
UNDP
WHO

Dacă sunteți interesat să susțineți oricare din proiectele prezentate mai jos, vă rugăm să contactați Oficiul Coordonatorului Rezident ONU Moldova la adresa de email rco.moldova@un.org sau agenția ONU care va implementa proiectul.

Asigurarea accesului APL-urilor la date exacte pentru a sprijini eforturile de redresare de la COVID-19 la nivel local

Entitatea ONU implementatoare: UNFPA

Omologul guvernamental: BNS, Centrul de Cercetări Demografice

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • 36 de profiluri demografice raionale sunt dezvoltate pe baza celor mai recente estimări ale populației și migrației ale BNS
 • Este dezvoltată și funcțională o platformă a populației privind COVID-19 Pregătirea pentru cartografierea implicațiilor COVID-19 pentru fiecare raion
 • BNS este sprijinit pentru a îmbunătăți schimbul de date între diferiți deținători de date pentru a furniza date exacte și în timp util ca răspuns la pandemia de COVID-19 în diferite sectoare
 • Platforma globală a populației actualizată cu cele mai recente date privind sondajele de generație și de gen.
Cost: 
$ 350 000.00
Dezvoltarea unui sistem de monitorizare pentru evaluarea numărului și profilurilor de vulnerabilitate ale migranților reveniți și familiilor vulnerabile afectate de pierderea remitențelor în urma crizei COVID-19

Entitatea ONU implementatoare: IOM

Omologul guvernamental: MSMPS, MI, IGPF, BNS

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Datele sunt actualizate și analizate în mod regulat cu privire la numărul și profilurile migranților care revin și familiile vulnerabile afectate de pierderea remitențelor, pe o perioadă de până la doi ani, prin utilizarea unor soluții de anchetă rapidă, bazate pe metodologia OIM Matricea de urmărire a deplasărilor
 • Sunt furnizate dovezi pentru elaborarea politicilor și programarea în privința a până la 350.000 de migranți moldoveni care revin până la mijlocul anului 2022 ca urmare a restricțiilor induse de COVID-19 și a dificultăților economice din țările de destinație
Cost: 
$ 380 000.00
Generarea dovezilor, informațiilor și analizelor privind impactul socioeconomic al COVID-19 asupra remitențelor și mecanismelor de gestionare a familiilor care contează pe ele

Entitatea ONU implementatoare: UNICEF (principala agenție), IOM, UNFPA

Omologul guvernamental: BNS, MSMPS, APL

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

Este elaborat un plan de atenuare pe termen mediu cu autoritățile de la nivel central și local pe baza recomandărilor evaluării impactului, inclusiv simulările și exercițiile pilot necesare, pentru a ajuta la prevenirea căderii (mai profunde) în sărăcie a familiilor afectate direct sau indirect de pandemie și de criza economică

Cost: 
$ 150 000.00
Consolidarea capacității sistemului statistic național de a produce date administrative calitative și în timp util pentru monitorizarea aspectelor socioeconomice pentru răspunsuri mai bune în situații de urgență

Entitatea ONU implementatoare: UNWOMEN

Omologul guvernamental: BNS, MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Un set de indicatori necesari pentru a sprijini răspunsurile de urgență sunt susținute cu date administrative calitative și în timp util
 • Există o platformă ușor de utilizat pentru diseminare, iar datele granulate sunt publicate în timp util
 • Utilizatorii de date au abilități și capacitate de a utiliza datele pentru răspunsuri strategice mai bune
 • Indicatorii ODD în funcție de gen au metodologia și capacitățile de colectare în cadrul producătorilor de date
Cost: 
$ 500 000.00
Îmbunătățirea calității aerului prin sprijinirea operatorilor de transport și implementarea unor măsuri ecologice

Entitatea ONU implementatoare: UNDP

Omologul guvernamental: MEI, ANTA, Agenția de Mediu, APL-uri, MADRM

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni) spre mediu (3-6 luni)

Produsele Proiectului:

În contextul crizei COVID-19, calitatea aerului s-a dovedit a fi un catalizator care duce la o incidență mai mare a cazurilor grave și critice, iar acest lucru este probabil legat de incidența mai mare a bolilor respiratorii într-un mediu foarte poluat.

 • Este dezvoltată o rețea extinsă de monitoare a calității aerului în jurul orașelor și al țării
 • Sunt promovate politici, instrumente fiscale și stimulente noi pentru a impulsiona transformări în sectorul transporturilor (inclusiv promovarea vehiculelor cu emisii reduse sau zero)
 • Sunt stabilite rute și programe de transport mai eficiente
 • Este sprijinită întocmirea unei hărți digitale a sistemului de transport existent
 • Infrastructura care beneficiază mijloacele alternative de transport urban - cum ar fi bicicletele,  partajarea automobilelor (electrice) - este îmbunătățită.
Cost: 
$ 3 000 000.00
Construirea, implementarea și utilizarea unui sistem de avertizare timpurie (SAT) bazat pe un sistem cu mai multe straturi de noi dovezi și algoritmi deschiși

Entitatea ONU implementatoare: UNDP (principala agenție), IOM, UNFPA

Omologul guvernamental: Cancelaria de Stat

Termenul de timp pentru impact: Mediu (3-6 luni)

Produsele Proiectului:

 • Un concept pentru SAT, seturi de date structurate și algoritmi de triangulare sunt partajate și co-proiectate;
 • Infrastructura și mediul SAT sunt dezvoltate, inclusiv parteneriatele necesare cu Guvernul, sectorul privat și Agenția Spațială Europeană (unele memorandumuri sunt în vigoare)
 • Sunt construite cazuri de utilizare specifice țării privind alimentația, energia și sărăcia de mobilitate și hărți dinamice ale nesiguranțelor; Tabloul de bord și mediul existent aferent COVID-19 pentru a vizualiza cazurile de utilizare este utilizat și actualizat pentru a reflecta, de asemenea, aspecte legate de impactul socio-economic al COVID-10 (revenirea migranților, impactul reducerii remitențelor asupra vulnerabilităților și valorificarea competențelor și a capitalului migranților reveniți)
 • Sunt organizate sesiuni de consolidare a capacității pentru părțile interesate-cheie cu privire la utilizarea serviciilor, utilizarea algoritmilor deschiși și testarea (învățarea automată/inteligență artificială) pentru serviciile și utilizarea viitoare
 • Documentele tematice de politici sunt elaborate în jurul cazurilor de utilizare specifice și a modului în care acestea sunt utile pentru abordarea deciziilor de politici; cazuri de utilizare cheie sunt utilizate pentru procesele de dezvoltare a strategiei sectoriale, în conformitate cu Agenda ODD

Co-finantre: $ 370,000 (cu o contribuție potențială din partea sectorului privat și a Agenției Spațiale Europene)

Cost: 
$ 370 000.00
Colaborare multilaterală pentru sprijin macroeconomic sporit în contextul post-COVID-19

Entitatea ONU implementatoare: UNDP

Omologul guvernamental: MEI, M F

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Capacitățile naționale sunt îmbunătățite pentru o abordare mai sistemică și coordonată a politicii macroeconomice
 • Sunt generate date suplimentare sau alternative privind termene de executare mai scurte pentru a completa statisticile convenționale în R. Moldova
 • Sunt susținute raționalizarea cheltuielilor de investiții capitale și continuarea programului de investiții capitale
Cost: 
$ 250 000.00
Îmbunătățirea finanțării ODD în Republica Moldova

Entitatea ONU implementatoare: UNDP (principala agenție), UNICEF, UNFPA, WHO

Omologul guvernamental: MF, MEI, MSMPS

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni sau mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Se efectuează o evaluare aprofundată a finanțării dezvoltării, cu accent pe drepturile omului;
 • Un cadru de finanțare național integrat (CFNI) și o strategie de finanțare integrată pentru Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030” sunt dezvoltate și implementate
 • CFNI este dezvoltat și implementat în domeniile dezvoltării timpurii a copiilor și al gestionării deșeurilor, inclusiv analize aprofundate ale fluxurilor financiare și stimulente și politici de finanțare în domeniile respective
Cost: 
$ 1 000 000.00
Total fonduri: $ 6 000 000.00

Entități ONU

Parteneri