Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 

Languages

Răspunsul și redresarea economică

Entități ONU
10
Parteneri
11
Proiecte
16
Buget/necesități ($ SUA)
36.3M
Finanțate (US$)
0.50M (1% finanțat) din 36.30M
0.50M
 
Protejarea și îmbunătățirea sectoarelor productive, protejarea locurilor de muncă și promovarea muncii decente vor fi în centrul răspunsului Organizației Națiunilor Unite.
Acțiuni cheie: 
Evaluări socioeconomice rapide și adaptabile la gen și sfaturi cu privire la soluțiile bazate pe natură pentru dezvoltare, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii;
Consiliere integrată, specifică țării și sprijin pentru programe;
Sprijin pentru tineri și parteneri sociali pentru antreprenoriat și inovare socială ca răspuns la COVID-19 (inclusiv antreprenoriat social);
Sprijin pentru strategii pentru pachete de stimulare fiscală ecologică;
Sprijinirea serviciilor de stabilire a relațiilor și consultanță pentru afaceri, extinderea serviciilor de sprijin pentru înființarea întreprinderilor mici, astfel încât să ofere grupurilor afectate – inclusiv migranților reveniți și persoanelor afectate
Abordarea nevoilor specifice și a vulnerabilităților migranților reveniți și a gospodăriilor afectate de declinul veniturilor provenite din remitențe și valorificarea abilităților și activelor acestora;
Investiții pentru îmbunătățirea productivității și a condițiilor de muncă în microîntreprinderi și întreprinderi mici;
Sprijin tehnic pentru femeile - antreprenoare micro și mici;
Sprijin pentru digitalizarea proceselor industriale și de producție, stimulând inovarea în întreprinderile locale pentru a îmbunătăți productivitatea și disponibilitatea comercială;
Sprijin pentru mecanismele de reconsolidare a competențelor, recalificare a migranților reveniți și dezvoltare a competențelor în sectoarele afectate de descalificare profesională, exodul de creiere și irosirea creierilor;
Sprijin pentru plăți digitale, comerț electronic și soluții digitale pentru a permite accesul securizat la serviciile necesare într-un moment de criză, în special de către grupurile vulnerabile.
 
75%-100% MIMM au suferit scăderi ale vânzărilor
 
1/3 MIMM au capital/ lichiditate care acoperă cel mult 3 luni de
 
224.000 persoane ar cădea sub pragul sărăciei fără remitențe

Reprogramarea resurselor existente, proiecte noi de răspuns la COVID19 și posibilități de finanțare

Reprogramarea resurselor existente
Proiecte nefinanțate
Toate agențiile
UNDP
ILO
UNECE
Efectuarea unei evaluări a impactului socioeconomic al pandemiei COVID-19

cu concentrație asupra grupurilor vulnerabile și ÎMM-urilor din sectoare economice specifice

Termenul de timp pentru impact: 
May 2020 to October 2020
Sursa de finanțare: 
UNDP
Cost: 
$ 294 000.00
Circa 100 de șomeri (muncitori sezonieri tineri și femei migrante care au revenit din cauza crizei COVID-19, în special din economia îngrijirii din Europa de Vest) beneficiază de oportunități sporite de muncă independentă și de venituri
Termenul de timp pentru impact: 
September 2020 to August 2021
Sursa de finanțare: 
Austrian Development Agency (ADA)
Cost: 
$ 169 843.88
Consolidarea capacităților naționale pentru politici comerciale de reglementare și procedurale bazate pe dovezi pentru realizarea ODD

Un plan național de acțiune bazat pe dovezi, cu măsuri specifice pentru recuperarea eficientă a MSME și sprijinirea consolidării unei economii mai puternice și mai rezistente în urma pandemiei COVID-19. Planul se bazează pe un sondaj realizat pe 235 de întreprinderi producătoare și agro-orientate spre export din toată țara, alături de principalii transportatori de marfă care activează în Moldova. Oferă recomandări orientate spre acțiune pentru abordarea nevoilor de urgență generate de criza economică indusă de COVID-19, precum și a nevoilor de capacitate pentru creșterea contribuției comerțului la transformarea structurală și la realizarea ODD. Recomandările au fost elaborate în consultare cu agențiile de stat relevante și ar putea fi secvențiate pentru a permite crearea de sinergii dinamice între măsurile de ajutorare și intervențiile de consolidare a capacității pe termen lung. Recomandările abordează operațiunile de la capăt la capăt ale lanțului de aprovizionare și vizează: (i) consolidarea transparenței în comerț; (ii) sprijinirea tranziției țării către un mediu comercial fără hârtie; (iii) îmbunătățirea eficienței și eficacității proceselor de control transfrontalier; (iv) consolidarea sistemului de evaluare a conformității țării; (v) sprijinirea cooperării regionale și (vi) dezvoltarea capacităților productive ale IMMM-urilor. CEE-ONU discută cu agențiile de stat activitățile de urmărire pentru a sprijini implementarea cu succes a recomandărilor cheie.

Termenul de timp pentru impact: 
May 2020 to August 2020
Sursa de finanțare: 
UNECE
Cost: 
$ 20 000.00
Inițiativa globală pentru regenerarea post-Covid-19 a sectorului MSME

Un plan național de acțiune bazat pe dovezi, cu măsuri specifice pentru recuperarea eficientă a IMMM-urilor deținute de femei și care susține contribuția lor crescută la consolidarea unei economii mai puternice și mai rezistente în urma pandemiei COVID-19.
150 de IMM-uri deținute de femei au fost intervievate începând cu 15 februarie 2021. Sunt în curs de pregătire pentru a obține informații suplimentare asupra problemelor ridicate de întreprinderile deținute de femei prin interviuri de urmărire cu întreprinderile și agențiile de stat relevante. Un proiect zero al raportului va fi prezentat spre examinarea Guvernului în aprilie 2021.

Termenul de timp pentru impact: 
December 2020 to February 2021
Sursa de finanțare: 
UNECE
Cost: 
$ 20 000.00
Total fonduri: $ 503 843.88
Toate agențiile
UNIDO
FAO
UN Women
ILO
IOM
UNDP
UNICEF

Dacă sunteți interesat să susțineți oricare din proiectele prezentate mai jos, vă rugăm să contactați Oficiul Coordonatorului Rezident ONU Moldova la adresa de email rco.moldova@un.org sau agenția ONU care va implementa proiectul.

Stimularea unei economii ecologice și circulare prin sprijinirea politicilor

Entitatea ONU implementatoare: UNIDO, FAO

Omologul guvernamental: MF, MEI, MADRM

Termenul de timp pentru impact: Mediu (3-6 luni)

Produsele Proiectului:

A fost finalizat un document de politici privind măsurile de stimulare pentru a sprijini o economie ecologică și circulară

Cost: 
$ 750 000.00
Consolidarea capacităților femeilor antreprenoare

Entitatea ONU implementatoare: UNWOMEN

Omologul guvernamental: MEI, MSMPS, ODIMM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Femeile antreprenoare, femeile din centrele de plasament pentru victimele violenței domestice și organizațiile care lucrează la abordarea violenței sexuale sunt sprijinite pentru a produce materiale de prevenire și EIP, iar articolele produse de femei sunt comercializate
 • Femeile au cunoștințe sporite despre cum să înceapă, să finanțeze și să își dezvolte propriile afaceri și educația financiară sporită
 • Se creează o rețea de sprijin a femeilor mentor
 • Sunt sprijinite strategiile de abilitare și redresare economică a femeilor, inclusiv cele legate de munca decentă, precum și de medii de lucru sigure și sănătoase, cu accent pe femeile din comunitățile cele mai vulnerabile
 • Companiile sunt sprijinite să implementeze principiile de abilitare a femeilor (PAF) în activitatea lor.
Cost: 
$ 1 500 000.00
Îmbunătățirea ecosistemelor de inovare regionale și sectoriale printr-o abordare de cluster de inovare

Entitatea ONU implementatoare: UNIDO

Omologul guvernamental: MEI, ODIMM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Cadrul și politicile de reglementare sunt îmbunătățite pentru a consolida ecosistemele de inovare regionale și sectoriale
 • Se promovează adoptarea modelului de clustere regionale de inovare
 • Este susținută dezvoltarea platformelor de inovare, antreprenoriat și transfer de tehnologie (IAT)
 • Internaționalizarea MIMM-urilor este susținută de creșterea competitivității, transformarea digitală și accesul pe piață
 • Se oferă sprijin pentru elaborarea orientărilor și mecanismelor pentru funcționarea transparentă și durabilă a Fondului pentru sprijinirea inovațiilor digitale și a start-up-urilor tehnologice, creat în conformitate cu prevederile Legii 77/2016, articolul 15 alin. (1) lit. c)Se oferă sprijin pentru elaborarea orientărilor și mecanismelor pentru funcționarea transparentă și durabilă a Fondului pentru sprijinirea inovațiilor digitale și a start-up-urilor tehnologice, creat în conformitate cu prevederile Legii 77/2016, articolul 15 alin. (1) lit. c)Internaționalizarea MIMM-urilor este susținută de creșterea competitivității, transformarea digitală și accesul pe piațăEste susținută dezvoltarea platformelor de inovare, antreprenoriat și transfer de tehnologie (IAT)Se promovează adoptarea modelului de clustere regionale de inovare
Cost: 
$ 6 557 403.00
Abilitarea economică a femeilor din mediul rural

Entitatea ONU implementatoare: UNWOMEN, FAO

Omologul guvernamental: MEI, MSMPS, MADRM, ODIMM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Autoritățile publice și societatea civilă sunt dotate cu cunoștințele și abilitățile necesare dezvoltării și implementării politicilor care ajută femeile cele mai afectate de criza COVID-19
 • Femeile și fetele din mediul rural își aplică abilitățile pentru a aborda oportunitățile economice, fie devenind liberi profesioniști, fie aderând la sectorul formal de muncă din Moldova
 • Întreprinderile deținute de femei și conduse de femei din zonele rurale beneficiază de formare în legătură cu criza și PAF și primesc sprijin financiar pentru a începe/crește și digitaliza afacerea.
 • Femeile din mediul rural se sprijină reciproc pe parcursul perioadei de recuperare de la COVID-19 și sunt abilitate să participe la procesul de planificare și bugetare locală
Cost: 
$ 3 000 000.00
Sprijinirea micilor fermieri din Moldova pentru a depăși cu succes efectele negative ale COVID-19 și a secetei

Entitatea ONU implementatoare: FAO (agenția principală), ILO, UNWOMEN

Omologul guvernamental: MADRM

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni) spre mediu (3-6 luni)

Produsele Proiectului:

 • Sunt create grupuri de producători pentru a consolida capacitățile de producție și marketing
 • Instituțiile de stat dispun de instrumentele necesare pentru a monitoriza și evalua situația secetei
 • Granturi de corelare și sprijin tehnic sunt oferite micilor fermieri, în special femeilor/tinerelor din sectorul agricol
 • Indicele de stres agricol este integrat în mecanismul actual de monitorizare a vremii și culturilor
Cost: 
$ 1 500 000.00
Îmbunătățirea digitalizării sectorului agricol prin dezvoltarea unei platforme de marketing online

Entitatea ONU implementatoare: FAO, UN WOMEN

Omologul guvernamental: MADRM

Termenul de timp pentru impact: Scurt (1-3 luni)

Produsele Proiectului:

 • Sunt dezvoltate și funcționale platforme online pentru comercializarea și distribuția produselor agricole și alimentare pentru a conecta cumpărătorii de pe piețele naționale și internaționale cu producătorii din Moldova
 • Femeile agricultori sunt susținute în marketingul digital
Cost: 
$ 500 000.00
Facilitarea procesului de modernizare și creștere a MIMM-urilor moldovenești pentru a le asigura competitivitatea atât pe piețele interne, cât și pe cele internaționale

Entitatea ONU implementatoare: UNIDO

Omologul guvernamental: MEI, ODIMM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Subcontractarea și schimbul de parteneriate este stabilit pentru a spori sprijinul instituțional pentru dezvoltarea ÎMM-urilor
 • Profilarea și stabilirea relațiilor se realizează între MIMM-urile moldovenești și cumpărătorii majori
 • Se efectuează analiza comparativă și modernizarea MIMM-urilor
 • Sunt realizate investiții și promovarea exporturilor pentru MIMM-uri
Cost: 
$ 1 695 000.00
Programul Fondului de investiții și inovare în domeniul climei în Moldova

Entitatea ONU implementatoare: FAO (principala agenție), ILO, IOM

Omologul guvernamental: MADRM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • MADRM și-a consolidat capacitatea de a promova specializarea lanțului valoric și crearea locurilor de muncă inteligente din punct de vedere climatic
 • Fondul pentru investiții și inovare în domeniul climei (FIIC) este înființat și funcțional pentru a facilita dezvoltarea lanțului valoric în zonele rurale
 • IMMM-urile, tinerii și femeile - în special migranții și familiile acestora și micii fermieri - au abilități și capacități tehnice îmbunătățite pentru a înființa și dezvolta afaceri ecologice inovatoare

Co-finantare: Finanțare publică (MADRE): 2,3 milioane dolari SUA (580.805 dolari SUA), FIDA: 4M$

Cost: 
$ 8 200 000.00
Furnizarea sprijinului antreprenorial și educativ incluziv pentru grupurile vulnerabile la COVID-19 (tineri, femei, șomeri etc.) elaborând o abordare inovatoare față de infrastructura și programele de distanțare socială

Entitatea ONU implementatoare: UNDP

Omologul guvernamental: MECC, Tekwill, Universitatea Tehnică

Termenul de timp pentru impact: Termen lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Este creat un ecosistem pentru dezvoltarea industriei TIC pentru a contribui la creșterea competitivității R. Moldova
 • Grupurile vulnerabile sunt sprijinite în redresarea de la efectele COVID-19, iar abilitățile lor sunt îmbunătățite și aliniate la nevoile pieței
 • Specialiștii TI din Republica Moldova au acces la programe educaționale și antreprenoriale online stimulate de oportunități
 • Cofinanțarea substanțială va fi asigurată de Universitatea Tehnică din Moldova, USAID și SIDA, în parteneriat cu Tekwill (Centrul de Excelență TIC)
Cost: 
$ 367 000.00
Valorificarea propensiunii de capital și antreprenorială a migranților reveniți și a beneficiarilor de remitențe

Valorificarea propensiunii de capital și antreprenorială a migranților reveniți și a beneficiarilor de remitențe prin încurajarea accesului la finanțare, antreprenoriat și alfabetizare financiară, activități independente, cunoștințe privind inovarea socială și planificarea dezvoltării comunitare și opțiuni de migrație sigure și ordonate

Entitatea ONU implementatoare: IOM, UNDP, FAO, ILO

Omologul guvernamental: MSMPS; MEI, MADRM, ODIMM, ANOFM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Angajarea independentă a șomerilor calificați este promovată prin mentorat și îndrumare, finanțare inițială și sprijin pentru testarea finanțării alternative, inclusiv finanțare participativă și investiții participative, sprijin pentru crearea, promovarea și menținerea platformei de produse și servicii care urmează să fie furnizate online sau offline de către lucrătorii independenți
 • Abilitarea economică a migranților reveniți și a persoanelor vulnerabile care au pierdut venitul din remitențe, beneficiarii de remitențe, precum și alte grupuri afectate negativ de factorii socio-economici legați de COVID-19, este avansată prin îmbunătățirea alfabetizării antreprenoriale și financiare, a accesului la infrastructura de suport și asistență pentru afacerile mici
 • Cunoștințele și expertiza migranților reveniți sunt îmbunătățite în agricultură, mijloace de trai rezistente la climă și dezvoltare rurală durabilă prin asistență tehnică, facilitându-le accesul la informații despre oportunitățile programelor de finanțare de stat și private și consolidarea capacităților în planificarea dezvoltării comunitare; utilizând abordarea de învățare a Școlii fermierilor pentru a integra migranții în comunitățile rurale și a desfășura activități agricole
 • Antreprenoriatul și inovarea socială a tinerilor sunt susținute de consolidarea infrastructurii de sprijin pentru inovare și promovarea dezvoltării și adoptării practicilor și afacerilor bazate pe inovare
 • Migrația sigură și ordonată a cetățenilor moldoveni este îmbunătățită prin programe elaborate pentru facilitarea migrației temporare (circulare) a forței de muncă, adoptarea cadrului și practicilor de recrutare etică și implementarea managementului identității, a evaluărilor sănătății și a programelor de orientare înainte de plecare
Cost: 
$ 3 750 000.00
Susținerea redresării reziliente ecologice în Republica Moldova

Entitatea ONU implementatoare: UNDP (principala agenție), UN Women, UNIDO, ILO

Omologul guvernamental: MADRM, MF, MEI, APL, ODIMM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Dezvoltarea unei societăți mai ecologice, mai rezistente, mai sănătoase și prospere cu emisii scăzute de carbon este facilitată și abilitată de promovarea investițiilor verzi și albastre în tranziția energetică echitabilă, tehnologia inovării ecologice, aptitudini verzi, economia circulară și mecanismele financiare care vor aborda riscurile și pericolele legate de climă
 • Sunt îmbunătățite standardele de mediu și pachetele de stimulare fiscală ecologică
 • Sunt dezvoltate și implementate platforme, politici și cadre de reglementare pentru societățile rezistente
 • Investițiile rezistente și durabile - activități cu potențial ridicat de reducere a gazelor cu efect de seră - sunt promovate prin programe inovatoare și de finanțare inteligentă, inclusiv capital propriu, capital de risc, investitorii providenţiali (business angels), finanțarea participativă (crowdfunding), CPE etc.
 • Măsurile și instrumentele de consolidare a capacității pentru realizarea transformării digitale socio-ecologice și reziliente sunt dezvoltate și implementate pentru a conecta inovația, educația și cercetarea și a asigura furnizarea de servicii de mediu și energetice populației în general, tinerilor și grupurilor vulnerabile.
 • Indicatorii bazați pe gen sunt introduși în programele de economie ecologică. Programele de economie ecologică ale ODIMM evaluate prin prisma genului
 • Întreprinderile sunt ajutate să identifice oportunitățile de ecologizare, inclusiv cu perspectiva de gen
Cost: 
$ 5 150 000.00
Sprijinirea redresării economice și sociale timpurii de la COVID-19 în Republica Moldova prin includerea migranților reveniți și a gospodăriilor vulnerabile dependente de remitențe

Entitatea ONU implementatoare: IOM, ILO, UNDP, UNICEF, FAO

Omologul guvernamental: MSMPS ODIMM, MECC, BRD, MADRM

Termenul de timp pentru impact: Lung (6 luni și mai mult)

Produsele Proiectului:

 • Sistemul național de protecție socială este evaluat, susținut și capacitat la nivel național și local pentru a răspunde la creșterea revenirii foștilor migranți moldoveni
 • Serviciile publice relevante de ocupare a forței de muncă ajung la 10.000 de persoane și oferă instrumente inovatoare pentru furnizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă, inclusiv abilitățile și recalificarea migranților reveniți; alfabetizarea digitală, financiară și antreprenorială este îmbunătățită; se promovează activitatea independentă a șomerilor calificați, inclusiv în sectorul agricol; și se dezvoltă o platformă digitală de piață pentru a facilita reintegrarea cu succes pe piața muncii a persoanelor din grupurile vizate
 • Mecanismele de sprijin pentru întreprinderile mici sunt stabilite sau actualizate și 500 de migranți reveniți sunt, ca rezultat, integrați în activități antreprenoriale
 • Resursele din diasporă sunt mobilizate pentru recuperarea și dezvoltarea comunității, părțile interesate locale, inclusiv autoritățile publice locale, comunitățile locale de afaceri și persoanele returnate, sunt abilitate să aplice în comun măsuri de recuperare post-criză și, în rezultat, 20.000 de persoane beneficiază de măsurile implementate
 • Condițiile de siguranță și organizate sunt negociate cu trei țări de destinație ale migranților moldoveni, facilitând „re-migrarea” a până la 600 de persoane revenite care se confruntă cu dificultăți și șomaj la revenirea în R. Moldova
Cost: 
$ 3 570 000.00
Total fonduri: $ 36 539 403.00

Entități ONU

Parteneri