Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 

Languages

Sinteze politice

Echipa de Țară a Organizației Națiunilor Unite a dezvoltat un număr de Sinteze Politice pentru a asigura integrarea perspectivi multi-dimensională în răspunsul la pandemie.

Sinteze politice COVID19
 
Pactul Internațional cu Privire la Drepturile Civile și Politice, Restricții și Limitări
Informațiile sunt utile pentru autoritățile de stat, OSC, dar și pentru public.
OHCHR
 
Drepturile lucrătorilor în contextul COVID-19. Ce prevede Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale
Drepturile lucrătorilor constau în dreptul la muncă, care includedreptul la posibilitatea de a-și câștiga existența prin muncă aleasă sauacceptată în mod liber, care este protejată de stat. Aceasta include, deasemenea, dreptul la condiții de muncă echitabile și favorabile,precum și dreptul de a fi membru al sindicatelor și de a se angaja înnegocieri colective. Unele aspecte ale dreptului la protecție socialăsunt, de asemenea, Interconectate cu drepturile lucrătorilor.
OHCHR
 
Comunicări conforme cu drepturile omului în timp de criză
Prezentul ghid este destinat în primul rând jurnaliștilor și altor profesioniști din domeniul mass-media.
OHCHR
 
Ghid privind comunicarea de criză conformă cu drepturile omului
Acest ghid este destinat ofițerilor de comunicare ai autorităților de stat, dar poate fi util și pentru alți profesioniști din domeniul mass-media.
OHCHR
 
Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale. Dreptul la cel mai înalt standard realizabil de sănătate
Dreptul la sănătate cuprinde o gamă largă de factori socio-economici care asigură condițiile necesare pentru ca oamenii săaibă o viață sănătoasă. Acesta se extinde la factorii determinanțicare stau la baza sănătății, cum ar fi alimentaţia și nutriția,locuințele, accesul la apă sigură și potabilă și salubritate adecvată,condiții de muncă sigure și sănătoase, şi un mediu sănătos.
OHCHR
 
Drepturile persoanelor cu dizabilități și COVID-19
De ce persoanele cu dizabilități sunt maivulnerabile pe timp de criză? Cum pot fi garantate TOATE drepturile persoanelorcu dizabilități în timpul crizei COVID-19?
OHCHR
 
Persoanele în vârstă în contextul COVID-19
Protecția persoanelor în etate în contextul pandemiei COVID-19.
OHCHR
 
Către persoanele în vârstă: cunoașteți-vă drepturile în timpul pandemiei de COVID-19 și dincolo de aceasta
Cu toții avem drepturi. Drepturile dvs. sunt importante. Înțelegerea lor vă poate ajuta să vă asigurați, că drepturiledvs. sunt respectate, că sunteți tratați corect și nu sunteți discriminați.
OHCHR
 
Rolul protecției sociale în răspunsul la pandemia de COVID-19
COVID-19 este o urgență globală în materie de sănătate, cu implicații sociale și economice imediate, dar și petermen lung. Măsurile de protecție socială bazate pe drepturile omului reprezintă un instrument critic pentrufacilitarea accesului la asistență medicală, protecția populației împotriva sărăciei, asigurarea satisfaceriidrepturilor economice și sociale de bază și contribuirea la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 1(obiectivul 1.3) și 3 (obiectivul 3.8).
OHCHR
 
Declarație comună privind COVID-19 în penitenciare și alte medii închise
UNODC, WHO, UNAIDS, OHCHR
 
Asigurarea accesului la servicii de calitate, sigure și nediscriminatorii pentru populațiile-cheie HIV și pentru migranți în contextul pandemiei de COVID-19
Declarația Grupului de lucru interinstituțional privind populațiile-cheie al Programului comun ONU pentru HIV/SIDA (UNAIDS).
UNODC, UNAIDS, UNFPA, UNDP
 
Impactul COVID-19 asupra educației în Moldova
Impactul COVID-19 asupra educației în Moldova și cum să-l transformăm într-o oportunitate de a construi un sistem de educație mai rezistent (Grupul operativ pentru educație)
UNICEF
 
Evaluarea impactului social și economic al COVID-19 în Republica Moldova: o abordare bazată pe drepturile omului (ABDO)
O abordare bazată pe drepturile omului (HRBA) la orice intervenție, inclusiv evaluarea impactului social și economic al pandemiei COVID-19, implică acordarea unei atenții cuvenite cadrului internațional al drepturilor omului care tratează toate ființele umane, fără discriminare, ca deținători de drepturi .
OHCHR
 
Rezumat tematic privind migrația în contextul COVID-19
Covid-19 va avea un impact socio-economic considerabil în Republica Moldova în următorii ani, iar profilul migrațional al Moldovei va fi un factor decisiv în acest sens.
IOM
 
Rezumat tematic privind impactul asupra lumii muncii în contextul COVID-19
Covid-19 are efecte de anvergură asupra rezultatelor pieței forței de muncă. O pierdere dramatică și bruscă a cererii și veniturilor pentru IMM-uri și întreruperile de-a lungul lanțurilor de aprovizionare afectează capacitatea lor de a funcționa și / sau provoacă deficiențe severe de lichiditate cu impact asupra salariilor și scăderi severe ale utilizării capacității. Creșterea semnificativă a șomajului și a subocupării este inevitabilă în urma virusului. OIM estimează că impactul Covid-19 poate duce la o creștere a șomajului global de până la 24,7 milioane (scenariu „ridicat”). Este dificil să se cuantifice consecințele crizei economice și de pe piața muncii în acest moment, iar evaluările globale ale impactului sunt cruciale într-o etapă anterioară post-criză.
ILO
 
Rezumat tematic privind impactul asupra lanțurilor agricole și alimentare în contextul COVID-19
FAO
 
Rezumat tematic privind dezvoltarea industrială în contextul COVID-19
UNIDO
 
Rezumat tematic despre transformarea ecologică în contextul COVID-19 - Acum e momentul
Degradarea mediului reprezintă o amenințare majoră pentru agenda de dezvoltare a Moldovei. Țara rămâne extrem de expusă problemelor de mediu, în principal datorită dependenței sale mari de sectorul agricol și a deficitului și supraexploatării resurselor naturale din țară. Costul economic al degradării mediului și al schimbărilor climatice este considerabil. În plus, poluarea apei și a aerului are un impact semnificativ asupra sănătății.
UNDP
 
Rezumat tematic privind investițiile în comunitățile reziliente din Moldova în contextul COVID-19
UNDP
 
Rezumat tematic în contextul COVID-19 cu privire la utilizarea în colaborare a noilor dovezi pentru a sprijini răspunsul Guvernului Republicii Moldova la criza COVID-19
UNDP
 
Digitalizarea serviciilor publice în Moldova în epoca COVID-19
UNDP
 
Impactul COVID-19 prin narațiunile și percepțiile oamenilor
Lucrarea tematică reprezintă o analiză a datelor de bază, denumite micro-narațiuni, despre impactul COVID-19 asupra comunităților din Moldova în perioada martie - august 2020. Lucrarea reflectă principalele provocări întâmpinate de oameni în timpul COVID-19 și percepția lor asupra acestora. Lucrarea analizează tiparele care rezultă din 300 de istorii reale colectate și sugerează posibile direcții de sprijin pentru a satisface nevoile persoanelor și comunităților vulnerabile în perioade de criză.
UNDP
 
Muncă inegală pe timp de pandemie
Preocupaţi de identificarea efectelor imediate ale crizei provocate de coronavirus asupra bunăstării femeilor şi bărbaţilor, în iunie 2020, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare împreună cu UN Women au lansat nota Analiza impactului COVID-19 asupra rolurilor de gen. Cercetarea a pus în evidență necesitățile specifice pe termen scurt și lung ale femeilor şi bărbaţilor, cât și modul în care aceştia au răspuns noilor provocări și schimbări în sfera socială și economică.
UN Women