Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 

Languages

TEORIA SCHIMBĂRII

 

Planul de răspuns și redresare socioeconomică este axat pe sprijinirea Guvernului Republicii Moldova în abordarea urgenței de sănătate, precum și a impactului social și economic al pandemiei, precum și în contribuirea la principiul de a „nu lăsa pe nimeni în urmă” (LNOB). De asemenea, este menit să reducă vulnerabilitatea țării la pandemie, făcând posibil un proces de redresare eficient, sensibil la dimensiunea de gen, conform drepturilor omului și transparent.

 

Provocarea

Pandemia de COVID-19 este o criză de sănătate publică, socioeconomică, politică, a drepturilor omului și a mobilității care s-a soldat cu circa 147871 de cazuri în R. Moldova (ianuarie 2021).

Măsurile aferente COVID-19 au avut un impact negativ asupra mijloacelor de trai ale multor moldoveni care locuiesc în țară și în străinătate. A avut în mare măsură un impact negativ asupra accesului la serviciile publice. 

Întâietatea sănătății
Protejarea oamenilor
Răspunsul economic
Răspunsul macroeconomic
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activități

 • Achiziții de echipamente medicale și EIP
 • Asistență tehnică
 • Instruire
 • Alte

 

Produse

Sistemul de sănătate și alte autorități relevante din Moldova au capacități, mijloace și instrumente îmbunătățite pentru un răspuns rapid la izbucnirea pandemiei

Rezultate

Guvernul R. Moldova și poporul său depășește cu succes consecințele negative imediate și pe termen mediu asupra sănătății, sociale și economice

Impact

Până la sfârșitul anului 2021, oamenii din Moldova, în special cei mai vulnerabili, au acces la servicii esențiale, în special la oportunități de sănătate și mijloace de trai în timpul răspunsului și redresării de la COVID-19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activități

 • Furnizarea de alimente și provizii
 • Achiziționarea de echipamente IT și produse de curățare pentru școli, centre de plasament și centre de tineret
 • Servicii pentru migranții reveniți
 • Alte

Produse

 • Grupurile vulnerabile identificate au fost asistate cu materiale de uz imediat
 • Agențiile publice au fost asistate pentru a asigura serviciile de continuitate (inclusiv educație)
 • Migranții reveniți beneficiază de servicii de reintegrare socială și economică

Rezultate

Grupurile vulnerabile identificate în R. Moldova beneficiază de protecție socială, educație și servicii esențiale

Impact

Până la sfârșitul anului 2021, oamenii din Moldova, în special cei mai vulnerabili, au acces la servicii esențiale, în special la oportunități de sănătate și mijloace de trai în timpul răspunsului și redresării de la COVID-19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activități

 • Consiliere în materie de politici, asistență tehnică
 • Digitalizare
 • Suport pentru MIMM-uri
 • Alte

Produse

Agențiile guvernamentale au fost sprijinite în elaborarea unor politici specifice pentru promovarea creării locurilor de muncă și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a lucrătorilor vulnerabili

Rezultate

Asigurarea protecției locurilor de muncă, a întreprinderilor mici și mijlocii și a lucrătorilor vulnerabili din economia informală prin politici specifice, asistență tehnică și sprijin.

Impact

Până la sfârșitul anului 2021, oamenii din Moldova, în special cei mai vulnerabili, au acces la servicii esențiale, în special la oportunități de sănătate și mijloace de trai în timpul răspunsului și redresării de la COVID-19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activități

 • Consultanță analitică și asistență tehnică
 • Efectuarea evaluărilor și sondajelor pentru elaborarea politicilor bazate pe dovezi
 • îmbunătățirea colectării și analizei datelor demografice
 • Alte

Produse

 • Politicile macroeconomice sunt îmbunătățite, în baza capacităților sporite și a datelor și analizelor suplimentare.
 • Servicii de consiliere analitică și asistență tehnică prestate Guvernului R. Moldova pentru elaborarea politicilor bazate pe dovezi și cheltuieli sociale mai bune

Rezultate

Redresare economică rapidă și durabilă bazată pe politici macro solide

Impact

Până la sfârșitul anului 2021, oamenii din Moldova, în special cei mai vulnerabili, au acces la servicii esențiale, în special la oportunități de sănătate și mijloace de trai în timpul răspunsului și redresării de la COVID-19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategia

Abilitarea GRM, a OSC-urilor și comunităților să suprime transmiterea virusului și să răspundă la nevoile populației
Dezvoltarea capacităților naționale de redresare mai bună
Atenuarea impactului socio-economic și protecția oamenilor și a mijloacelor lor de trai
Promovarea soluțiilor inovatoare, digitale, nediscriminatorii și mai ecologice

Ipotezele principale

Țara va avea resurse pentru a implementa activitățile necesare, precum și sprijinul Organizației Națiunilor Unite pentru stimularea accesului la resurse noi
Organizația Națiunilor Unite poate mobiliza resurse pentru a oferi sprijinul tehnic necesar Guvernului RM pentru a genera dovezi pertinente cu privire la impactul pandemiei
Sistemul Organizației Națiunilor Unite va implementa diverse inițiative armonizate cu prioritățile naționale
Competențele tehnice și echipamentele necesare pentru răspuns sunt accesibile entităților ONU